Alcohol in cijfers

Tal van monitors en onderzoeken leveren informatie over alcoholgebruik. Dit dossier zet de belangrijkste cijfers op een rij.

Expertisecentrum Alcohol

Deze pagina is gemaakt door het Expertisecentrum Alcohol. Met wetenschappelijke kennis helpt het expertisecentrum professionals gezondheidsschade door alcohol terug te dringen. Op zoek naar informatie voor jezelf of een ander? Kijk op alcoholinfo.nl.

Blijf op de hoogte

Met de nieuwsbrief van het Expertisecentrum Alcohol:

E-mailadres(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Heeft u een vraag?

Stuur ons een mail
Expertisecentrum Alcohol

Dit dossier zet de cijfers op een rij over onder andere het alcoholgebruik in Nederland door volwassenen, jongeren en ouderen. Ook wordt gekeken naar regionale en internationale verschillen in alcoholgebruik, verkoop van alcohol, en hulpvraag, incidenten en sterftecijfers gerelateerd aan alcoholgebruik. Het dossier biedt daarmee een actueel overzicht van de Nederlandse situatie omtrent alcoholgebruik.

Bronnen

De kerncijfers over alcoholgebruik door jongeren en volwassenen in Nederland zijn afkomstig uit de Leefstijlmonitor. De Leefstijlmonitor wordt door de overheid gefinancierd. Er werken verschillende partijen samen waaronder CBS, RIVM en het Trimbos-instituut. De kerncijfers zijn van belang voor de onderbouwing van het beleid op het gebied van leefstijl en gezondheid.

Alcoholgebruik volwassenen

De Gezondheidsenquête (GE) levert sinds 2014 binnen de Leefstijlmonitor de kerncijfers over alcoholgebruik onder volwassenen [1]. Deze GE wordt jaarlijks door het CBS uitgevoerd onder de algemene bevolking. Lees meer over de uitvoering van de Gezondheidsenquête.

Naast de Gezondheidsenquête wordt binnen de Leefstijlmonitor 1 keer in de 2 jaar (sinds 2016) de aanvullende Module Middelen uitgevoerd [2]. Hierin wordt dieper ingegaan op het alcoholgebruik onder volwassenen. Denk bijvoorbeeld aan welke soorten drank er gedronken worden of voorvallen rondom alcoholgebruik. Het Trimbos-instituut is verantwoordelijk voor de vragenlijstontwikkeling en data-analyse van deze aanvullende module.

Bekijk de laatste cijfers over alcoholgebruik door volwassenen in Nederland.

Alcoholgebruik jongeren

De cijfers over alcoholgebruik onder 12 t/m 16 jarigen worden verzameld in twee landelijke studies onder scholieren in het regulier onderwijs:

Beide studies worden elke 4 jaar uitgevoerd en wisselen elkaar om de 2 jaar af. De HBSC studie levert alleen kerngegevens, het Peilstationsonderzoek bevat daarnaast verdiepende informatie over alcoholgebruik. De studies worden uitgevoerd door het Trimbos-instituut (Peilstationsonderzoek), in samenwerking met de Universiteit Utrecht en het SCP (HBSC).

Bekijk de laatste cijfers over alcoholgebruik door jongeren in Nederland.

Andere cijfers

Naast de cijfers over het gebruik van alcohol in de Nederlandse bevolking, worden in Nederland ook andere alcoholgerelateerde cijfers verzameld en geregistreerd. Bijvoorbeeld gegevens met betrekking tot de verkoop van alcohol, alcoholintoxicaties onder jongeren, spoedeisende hulp vanwege alcohol en sterftecijfers. Dit soort cijfers zijn afkomstig uit verschillende bronnen. De cijfers worden ook verzameld in de Nationale Drug Monitor van het Trimbos-instituut [5].

Referenties

  1. Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, CBS i.s.m. RIVM en Trimbos-Instituut.
  2. LSM-A Middelen/Leefstijlmonitor, Trimbos-instituut i.s.m. RIVM en CBS.
  3. Peilstationsonderzoek Scholieren/Leefstijlmonitor, Trimbos-instituut i.s.m. RIVM.
  4. HBSC-Nederland: Universiteit Utrecht, Trimbos-instituut en SCP.
  5. Nationale Drug Monitor. https://www.nationaledrugmonitor.nl. Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.