Gezondheidsrisico's van alcohol bij studenten en maatscha...

Alcoholgebruik wordt naast drugsgebruik bij studenten geassocieerd met een scala aan problemen zoals agressie en geweld, onbeschermde seks en ongewenste seksuele ervaringen, verkeersongevallen en verwondingen [1-4]. Studenten die alcohol drinken, veroorzaken ook extra onderwijskosten.

Expertisecentrum Alcohol

Deze pagina is gemaakt door het Expertisecentrum Alcohol. Met wetenschappelijke kennis helpt het expertisecentrum professionals gezondheidsschade door alcohol terug te dringen.

Blijf op de hoogte

Met de nieuwsbrief van het Expertisecentrum Alcohol:

E-mailadres(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Heeft u een vraag?

Stuur ons een mail

Onderwijskosten

Voor de maatschappij brengt het alcoholgebruik onder studenten kosten in het onderwijs met zich mee, zoals verzuim, geheugen-en leerproblemen, studievertraging, afname van de studieprestaties en studie-uitval [1,3-5]. Studievertraging of -uitval als direct gevolg van zwaar drinken kost het hbo jaarlijks 32,5 miljoen euro en het wo 13,8 miljoen euro. Het voorkomen van kosten die samenhangen met middelengebruik en studievertraging levert de onderwijsinstelling uiteindelijk een besparing op [6].

Referenties

1. Verhoog, S., Dopmeijer, J. M., de Jonge, J. M., van der Heijde, C. M., Vonk, P., Bovens, R. H., ... & Kuipers, M. A. (2020). The use of the alcohol use disorders identification test–Consumption as an indicator of hazardous alcohol use among university students. European addiction research, 26(1), 1-9.
2. Monshouwer, K. Miltenburg, C. van, Beek, R. van, Hollander, W. den, Schouten, F., Blankers, M. & Laar M.W. van (2021). Het grote Uitgaansonderzoek 2020. Uitgaanspatronen, middelengebruik, gezondheid en intentie tot stoppen of minderen onder uitgaande jongeren en jongvolwassenen. Utrecht: Trimbos-instituut.
3. Labbe, A. K., & Maisto, S. A. (2011). Alcohol expectancy challenges for college students: A narrative review. Clinical psychology review, 31(4), 673-683.
4. Scott-Sheldon, L. A., Terry, D. L., Carey, K. B., Garey, L., & Carey, M. P. (2012). Efficacy of expectancy challenge interventions to reduce college student drinking: a meta-analytic review. Psychology of addictive behaviors, 26(3), 393.
5. Scott-Sheldon, L. A., DeMartini, K. S., Carey, K. B., & Carey, M. P. (2009). Alcohol interventions for college students improves antecedents of behavioral change: Results from a meta-analysis of 34 randomized controlled trials. Journal of Social and Clinical Psychology, 28(7), 799.
6. De Wit, G. A., Van Gils, P. F., Over, E. A. B., Suijkerbuijk, A. W. M., Lokkerbol, J., Smit, F., ... & de Kinderen, R. J. A. (2019). Maatschappelijke kosten-batenanalyse van beleidsmaatregelen om alcoholgebruik te verminderen. Geraadpleegd van https://rivm.openrepository.com/handle/10029/622375.