Preventieakkoord Problematisch Alcoholgebruik en studenten

Eind 2018 is het Nationaal Preventieakkoord getekend. In het akkoord zijn maatregelen opgenomen die zich richten op de aanpak van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik. Een van de doelstellingen in het akkoord is de afname van overmatig en/of problematisch drinkende studerende jongvolwassenen.

Expertisecentrum Alcohol

Deze pagina is gemaakt door het Expertisecentrum Alcohol. Met wetenschappelijke kennis helpt het expertisecentrum professionals gezondheidsschade door alcohol terug te dringen. Op zoek naar informatie voor jezelf of een ander? Kijk op alcoholinfo.nl.

Blijf op de hoogte

Met de nieuwsbrief van het Expertisecentrum Alcohol:

E-mailadres(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Heeft u een vraag?

Stuur ons een mail
Expertisecentrum Alcohol

De verwachting is dat veel gezondheidswinst te halen is bij de doelgroep studenten (hbo en wo), aangezien hier in verhouding tot de andere onderwijstypen nog weinig preventieve maatregelen worden toegepast en relatief veel wordt gedronken. Overmatig  en zwaar alcoholgebruik  moet in de toekomst een minder vanzelfsprekend onderdeel van het studentenleven worden.

Afspraken preventieakkoord

In het preventieakkoord zijn de volgende afspraken opgenomen omtrent studenten hoger onderwijs en alcoholgebruik:

  • Het streven is dat het aantal studerende jongvolwassenen dat overmatig en/of problematisch drinkt tussen 2018 en 2040 met 50% afneemt. Deze doelstelling wordt in de hieronder genoemde studentenmonitor gemonitord.
  • De GGD zet een landelijke studentenmonitor hoger onderwijs op die de prevalentie van alcoholgebruik, settings, motivatie, sociale norm in kaart brengt, en het aantal studenten dat in een ziekenhuis belandt na overmatig alcoholgebruik.
  • De Vereniging van Samenwerkende Universiteiten (VSNU) en Vereniging Hogescholen (VH) bevorderen dat hoger onderwijsinstellingen in 2019 een verkenning uitvoeren naar hoe effectief alcoholbeleid bij het hoger onderwijs eruit ziet en geïmplementeerd kan worden. Dit gebeurt in samenspraak met maatschappelijke partners, waaronder studie-, studenten- en sportverenigingen. Er wordt in kaart gebracht welke initiatieven er reeds zijn en of er wetenschappelijke evidentie is voor deze initiatieven.
  • In alle steden met universiteiten en grote hogescholen zijn in 2021 plannen ‘Alcoholpreventie & Studie’ ontwikkeld en in uitvoering. Deze plannen hebben tot doel om middels evidence-based maatregelen risicovol en problematisch alcoholgebruik onder studenten stevig terug te dringen.
  • VSNU en VH ondersteunen vervolgens de opzet van plannen ’Studie & Alcoholpreventie’ in 2021 door de universiteiten en hogescholen, voor zover dat binnen de invloedsfeer en verantwoordelijkheid van de hogeschool en universiteit ligt. Hiertoe zullen zij good practices uitdragen en intensiveren, in samenspraak met partners als bijvoorbeeld gemeenten. De VSNU en VH zullen hierin faciliteren door het delen van good practices met hun leden.
  • De studentenverenigingen, verenigd in de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV), zetten zich in om in alle steden waar zij actief zijn een eigen bijdrage te laten leveren aan de plannen ‘Studie & Alcoholpreventie’. Onderdeel van deze bijdrage zijn maatregelen die verantwoord alcoholgebruik onder hun leden en binnen de verenigingen stimuleren.
  • Nederlandse Brouwers zullen in overleg met de betrokken partijen bespreken hoe zij de plannen Studie & Alcoholpreventie kunnen steunen. Vooruitlopend daarop ondernemen zij de volgende activiteiten: 1) De bij Nederlandse Brouwers aangesloten brouwers zullen de studentenverenigingen ondersteunen bij het vormgeven van een verantwoord alcohol beleid. Met de LKvV en STIVA en in afstemming met GGD en Trimbos zullen zij in 2019 de Instructie Verantwoord Alcoholgebruik actualiseren en toegankelijk maken voor alle leden van de studentenverenigingen. En 2) Nederlandse Brouwers en meer specifiek de individuele brouwers zullen samen met die studenten organisaties waarmee contracten zijn (denk aan studentenverenigingen en studentensportverenigingen) alcohol arm- en alcoholvrij bier standaard beschikbaar hebben in het assortiment en promoten. Minimaal twee keer per jaar organiseren brouwers en de betrokken besturen een campagne om alcoholvrij te stimuleren. Daarbij zetten zij in op de introductietijd en op een van de tentamenperiodes.

Gerelateerde pagina's

Links