Werken aan welbevinden in het voortgezet onderwijs

Kinderen ontwikkelen zich het beste als het goed met ze gaat. Als ze zichzelf kunnen zijn en gezond en veilig opgroeien in een kansrijke omgeving. Kortom: als zij een hoge mate van welbevinden ervaren. Als professional in het voortgezet onderwijs ben je daarbij van grote betekenis. Snel met jouw schoolteam aan de slag met welbevinden? Op deze pagina vind je alles wat je nodig hebt.

Kinderen brengen een groot deel van hun tijd door op school. Leren lukt het beste als je je goed voelt, en omgekeerd helpt goed onderwijs leerlingen om beter in hun vel te zitten. Het is dus cruciaal dat de middelbare school een veilige omgeving is, die naast leerprestaties een goed welbevinden vooropstelt. Welbevinden op School is er voor middelbare scholen die het welbevinden van hun leerlingen structureel willen bevorderen, en voor hun omgeving.

Werk je bij een scholengemeenschap of school in het voortgezet (speciaal) onderwijs, bijvoorbeeld als teamleider, zorgcoördinator of mentor? Welbevinden op School helpt je snel op weg om vanuit een duurzame visie te werken aan welbevinden, samen met anderen in en om de school. Met kennis en praktische handvatten die hun basis hebben in wetenschappelijk onderzoek.

Vragen?

featured_image
Aniek de Lange
Projectmedewerker Jeugd

Blijf op de hoogte

Volg alle ontwikkelingen en activiteiten via onze mails

Meld je aan

Verhalen uit de praktijk

Interview: Kijken waar het licht zit

Interview: Corderius College Amersfoort

Ga op jouw school aan de slag

Checklist Welbevinden op School

Wil je als schoolteam meer aandacht voor welbevinden binnen jouw school? Breng dan de huidige situatie rondom dit thema in kaart met deze checklist. Wat gaat er goed op jouw school? Wat verdient meer aandacht? En wat heeft prioriteit?

Handreiking Waardengedreven werken aan welbevinden

Werken aan welbevinden vraagt om een duidelijke visie. Vanuit een gedragen visie kun je als school werken aan planvorming en de plannen opnemen in je beleid. Deze handreiking helpt schoolteams bij visievorming rondom welbevinden.

Handreiking Preventief werken aan sociaal-emotionele ontwikkeling

Deze handreiking is samen met leerkrachten en docenten ontwikkeld, en geeft inspiratie en concrete handvatten om samen preventief bij te dragen aan sociaal-emotionele ontwikkeling en welbevinden.

Praktijkkaart Van analyse naar interventie

Hoe kies je op basis van een globale analyse interventies op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling en welbevinden? Deze praktijkkaart helpt schoolteams daarbij en vraagt aandacht voor het welbevinden van het team zelf.

Praktijkkaart Duurzaam investeren in welbevinden

Deze praktijkkaart biedt praktische handvatten om overzicht te krijgen over wat je school al doet op het gebied van welbevinden en wat anders of beter kan, op een duurzame manier. Het uitgangspunt: versterk wat goed gaat en pas aan wat beter kan.

Praktijkkaart Welbevinden en gelijke kansen

Als je wil bijdragen aan gelijke kansen en welbevinden van leerlingen, waar moet je dan op inzetten? Wat is bewezen effectief en wat kun je meteen én op langere termijn oppakken? In deze praktijkkaart vind je handige tools en informatie.

Sociaal-emotionele problemen signaleren

Hoe signaleer je of leerlingen problemen ondervinden in hun sociaal-emotionele ontwikkeling? Welke zorg of ondersteuning zet je in op school, in de klas en op leerlingniveau? Deze handreiking geeft houvast.

Gezondheidsverschillen verkleinen

Welbevinden op School is een samenwerking van het Trimbos-instituut en expertisecentrum Pharos. Pharos heeft als missie om gezondheidsverschillen terug te dringen, zodat iedereen de kans heeft om even lang en gelukkig te leven. Die missie streeft Pharos ook na binnen Welbevinden op School, specifiek gericht op jongeren met een verhoogd risico op sociaaleconomische gezondheidsverschillen.

Werken aan welbevinden en kansengelijkheid

De Gezonde School-aanpak

Welbevinden op School is kennispartner van Gezonde School. Gezonde School brengt de kennis van Welbevinden op School met de Gezonde School-aanpak in de praktijk. De aanpak helpt scholen om structureel bij te dragen aan een goede gezondheid van leerlingen en medewerkers. Scholen die werken met de aanpak kiezen zelf met welke gezondheidsthema’s ze aan de slag gaan - welbevinden is daar één van.

Werken aan welbevinden via de Gezonde School-aanpak