Mentale gezondheid van de jeugd

De jeugd is een periode met veel kansen voor groei en ontwikkeling. Het is dan ook een goede periode om te investeren in promotie van mentale gezondheid en preventie van mentale problemen.

Investeren in de mentale gezondheid van de jeugd kan op verschillende niveaus: op individueel, sociaal en maatschappelijk niveau. Investeren in een goede mentale gezondheid bij jeugd kan bovendien de kans op het ontstaan van problemen verkleinen. Dit is relevant aangezien internationaal onderzoek laat zien dat 62,5% van de psychische aandoeningen begint voor de leeftijd van 25 jaar, en 34,6% zelfs al voor de leeftijd van 14 jaar [1]. Het hebben van psychische problemen in de jeugd leidt vaak tot lichamelijke en psychische problemen op latere leeftijd, waaronder middelengebruik, slaapproblemen, depressieve stoornissen en suïcidaliteit [2, 3, 4].

In dit kennisdossier wordt verder ingegaan op onderzoeken naar mentale gezondheid van de jeugd, risico- en beschermende factoren en wat er kan worden gedaan om mentale gezondheid te bevorderen. We maken hierbij waar nodig onderscheid tussen kinderen (0-12 jaar), jongeren (12-18 jaar) en studenten (18-23 jaar).

“De adolescentie is een periode van mogelijkheden, maar ook een van kwetsbaarheid en risico's. Een belangrijke periode dus om in te investeren en om veel over te weten.” - Marloes Kleinjan, Programmahoofd Jeugd

Actueel