Jong na corona

Welzijn van jongeren tussen 2017 en 2022 en inzet van NP Onderwijsmiddelen door scholen

Het HBSC-onderzoek liet in 2021 zien dat mentale problemen onder scholieren in Nederland tussen 2017 en 2021 fors zijn toegenomen. Daarom hebben de Universiteit Utrecht en het Trimbos-instituut daarom in het najaar van 2022 opnieuw grootschalig onderzoek gedaan naar het welzijn van scholieren.  In het rapport ‘Jong na corona’ worden actuele cijfers en trends besproken over de volgende onderwerpen:

  • Levenstevredenheid en mentale problemen
  • Schoolbeleving en pesten
  • De relatie met gezinsleden en vrienden
  • Sociale media en gamen

Hoe staat het anno 2022 met de mentale gezondheid van onze jeugd en hun relaties met ouders, vrienden en klasgenoten? Hoeveel jongeren ervaren druk door schoolwerk of hebben de hele dag contact via sociale media? Wat is er hierin veranderd ten opzichte van 2017 en 2021 en wat niet? Zijn de trends in welzijn tussen 2021 en 2022 vergelijkbaar voor verschillende groepen jongeren?

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het ministerie stelde via het Nationaal Programma Onderwijs  (NP Onderwijs) budget aan scholen beschikbaar om de negatieve gevolgen van de coronacrisis op verschillende terreinen te compenseren. In de rapportage wordt aan de besteding van de middelen van het NP Onderwijs aandacht besteed. Zo wordt beschreven welke activiteiten scholen met behulp van middelen NP Onderwijs hebben ingezet om leervertragingen en mentale problemen door corona onder hun leerlingen aan te pakken en hoe leerlingen deze extra activiteiten ervaren. Tenslotte is onderzocht of de inzet van NP Onderwijsmiddelen op scholen samenhangt met veranderingen in het welzijn tussen 2021 en 2022 onder jongeren. Het onderzoek Jong na corona is uitgevoerd in het najaar van 2022 en richt zich op leerlingen in groep 8 van het basisonderwijs en leerlingen van 12 t/m 16 jaar in het voortgezet onderwijs. De resultaten zijn vergeleken met die van het HBSC-onderzoek dat elke vier jaar wordt uitgevoerd. Daarnaast zijn voor het eerste landelijke gegevens verzameld over het welzijn van leerlingen in groep 6 en 7.

Er is ook een bijbehorende factsheet ‘Welzijn van leerlingen in de bovenbouw van het basisonderwijs’ beschikbaar.

Tag:
Auteur G. Stevens, M. Rombouts, M. Maes, A. Zondervan, S. van Dorsselaer, F. Schouten, T. Scheffers-van Schayck
Jaar

Pagina's

86

Auteur

, , , , , ,

SKU AF2105
Category Rapporten
Tag: