Welzijn van leerlingen in de bovenbouw van het basisonderwijs

Naar aanleiding van de coronacrisis zijn er veel zorgen over de gevolgen van deze periode (van 2020 tot medio 2022) voor de mentale gezondheid en het welzijn van de Nederlandse jeugd. Het vierjaarlijkse HBSC (Health Behaviour in School-aged Children)-onderzoek uit 2021 liet als meest opvallende resultaat een verslechtering van de mentale gezondheid van jongeren in Nederland zien. Om inzicht te krijgen in hoe het met jongeren na de coronacrisis gaat, hebben de Universiteit Utrecht en het Trimbos-instituut in 2022 het landelijke onderzoek ‘Jong na corona’ uitgevoerd. Dit onderzoek brengt het welzijn van scholieren in Nederland opnieuw in kaart. In het onderzoek zijn ook aan leerlingen van groep 6 en 7 vragen gesteld over hun welzijn.

Over het algemeen laat de factsheet een positief beeld zien van het welzijn van leerlingen in de bovenbouw van het basisonderwijs en de relaties met hun gezinsleden en vrienden. Maar er wordt ook gewezen op aandachtsgebieden zoals het welzijn van meisjes, de ervaren druk door schoolwerk en de rol die sociale media en gamen speelt in de levens van deze groep leerlingen.

Het is belangrijk om te volgen hoe het met de leerlingen uit groep 6 en 7 gaat. Omdat deze groep niet vaak wordt onderzocht, weten we momenteel nog niet hoe het welzijn zich ontwikkelt op jonge leeftijd.

De resultaten van het onderzoek over leerlingen uit groep 8 en alle leerjaren van het voortgezet onderwijs zijn te vinden in het rapport ‘Jong na corona’. In dit rapport worden de belangrijkste trends in het welzijn van scholieren in de periode 2017-2021-2022 besproken.

Tag:
Auteur M. Rombouts, A. Zondervan, T. Scheffers – van Schayck, S. Dorsselaer, M. Maes, G. Stevens
Jaar

Pagina's

24

Auteur

, , , , ,

SKU AF2106
Category Factsheets
Tag: