Analyse van de gevolgen van de coronacrisis voor de ggz

Rapportage

De uitbraak van COVID-19 heeft een grote impact op onze gezondheidszorg. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en het Trimbos-instituut brengen in deze periodieke rapportage de gevolgen voor de geestelijke gezondheidszorg (ggz) in kaart.

Sinds de uitbraak van COVID-19 hebben zorgprofessionals in de ggz zich ingespannen om de zorg zo goed mogelijk door te laten gaan. Waar dit mogelijk was (met inachtneming van de maatregelen), is ofwel face-to-face zorg ofwel zorg op afstand verleend. Face-to-face zorg bleek niet altijd realiseerbaar. Zo gaven patiënten met een ernstige psychische aandoening in een representatief patiëntenpanel in april 2020 aan dat slechts 26% van hen face-to-face contact heeft gehad, waar dat normaal 83% is.

Volgens de meest recente meting heeft inmiddels 67% weer face-to-face contact. In tegenstelling tot voorjaar 2020 lijkt tijdens de recente golf besmettingen ggz-behandelingen nauwelijks afgeschaald te hoeven worden. Het lijkt erop dat de sector zich goed heeft voorbereid op de nieuwe golf besmettingen.

Tags:
Auteur NZa, Trimbos-instituut
Auteur

,

Pagina's

41

Jaar

SKU AF1892
Category Rapporten
Tags: