Preventief werken aan sociaal emotionele ontwikkeling en welbevinden

Handreiking voor docenten in het PO en VO

Met de handreiking ‘Preventief werken aan sociaal emotionele ontwikkeling en welbevinden’, die in co-creatie met leerkrachten vanuit het primair en voortgezet onderwijs zelf ontwikkeld is, bieden we leerkrachten inspiratie en concrete handvatten om binnen de klas, samen met hun team en binnen de school preventief bij te dragen aan de sociaal emotionele ontwikkeling en het welbevinden van hun leerlingen, maar ook aan het welbevinden van henzelf.

Deze handreiking kan opzichzelfstaand worden gebruikt, maar ook en zelfs bij voorkeur, naast bestaande educatieve programma’s, monitoringssystemen, vroegsignalering en interventies gericht op het ondersteunen van de sociaal emotionele ontwikkeling. Deze handreiking voor leerkrachten is ontwikkeld in opdracht van de Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF).

Uit eerder onderzoek van SGF onder een grote groep leerkrachten, kwam naar voren dat leerkrachten behoefte hebben aan concrete handvatten die hen op dagelijkse basis kunnen helpen bij het preventief stimuleren van de sociaal emotionele ontwikkeling van hun leerlingen. Een laagdrempelige en praktische ondersteuningstool die van dag tot dag hiervoor gebruikt kan worden werd door veel leerkrachten gemist.

Auteur M. Steinweg, A. de Lange, C. van den Thillart, B. Looman, A. de Haan, M. Kleinjan
Auteur

, , , , ,

Pagina's

31

Jaar

SKU AF1921
Category Rapporten