NKOP symposium 2017 - verbinding tussen wetenschap en praktijk

NKOP symposium 2017 – verbinding tussen wetenschap en praktijk

Op donderdag 16 november 2017 organiseert het Trimbos-instituut het jaarlijks symposium van het Nederlands Kennisinstituut Ouderenpsychiatrie (NKOP). Thema is: ‘verbinding tussen wetenschap en praktijk’. In één dag bent u op de hoogte van de recente ontwikkelingen en bevindingen binnen de ouderenpsychiatrie. Het symposium richt zich op zowel de VVT- als de GGZ sector.

Kennisagenda NKOP & Actuele vraagstukken

Kennisagenda NKOP & Actuele vraagstukken De Kennisagenda Ouderenpsychiatrie inventariseert kennisvragen en kennishiaten in de ouderenpsychiatrie. Er is aandacht voor zowel ouderen met psychische problemen in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) als in de Verpleeg- en verzorgingshuizen (VV). In dit dossier NKOP – Nederlands Kenniscentrum voor Ouderenpsychiatrie KennisagendaDossiersNajaarswebinarsWord lidContact In dit dossier NKOP – Nederlands Kenniscentrum voor […]

NKOP – Nederlands Kenniscentrum voor Ouderenpsychiatrie

Nederlands Kenniscentrum Ouderenpsychiatrie (NKOP) Met de juiste kennis en hulpmiddelen kunnen ggz- en VVT-professionals ouderen met mentale gezondheidsklachten beter helpen. Het Nederlands Kenniscentrum Ouderenpsychiatrie (NKOP) verzamelt en ontsluit deze kennis. Dat doen we met dossiers en het jaarlijkse NKOP Symposium. Organisaties die lid worden van het NKOP krijgen toegang tot ons uitgebreide kennisnetwerk. De informatie […]

NKOP najaarswebinars

NKOP najaarswebinars In dit dossier NKOP – Nederlands Kenniscentrum voor Ouderenpsychiatrie KennisagendaDossiersNajaarswebinarsWord lidContact In dit dossier In dit dossier NKOP – Nederlands Kenniscentrum voor Ouderenpsychiatrie KennisagendaDossiersNajaarswebinarsWord lidContact NKOP – Nederlands Kenniscentrum voor Ouderenpsychiatrie KennisagendaDossiersNajaarswebinarsWord lidContact Vergroot uw kennis over het werken met ouderen door deel te nemen aan de gratis najaarswebinars van het Nederlands Kenniscentrum […]

Presentatie van de Kennisagenda Ouderenpsychiatrie

Presentatie van de Kennisagenda Ouderenpsychiatrie

De Kennisagenda Ouderenpsychiatrie inventariseert kennisvragen en kennishiaten in de ouderenpsychiatrie. Er is aandacht voor zowel ouderen met psychische problemen in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) als in de Verpleeg- en verzorgingshuizen (VV). De Kennisagenda is samengesteld met de lidorganisaties van het Nederlands Kenniscentrum Ouderenpsychiatrie (NKOP) en betrokken hoogleraren. Vandaag wordt hij gepresenteerd op het jaarlijks symposium van het NKOP.

NKOP Symposium 2016

NKOP Symposium 2016 In dit dossier NKOP – Nederlands Kenniscentrum voor Ouderenpsychiatrie In dit dossier In dit dossier In dit dossier NKOP – Nederlands Kenniscentrum voor Ouderenpsychiatrie KennisagendaDossiersNajaarswebinarsWord lidContact NKOP – Nederlands Kenniscentrum voor Ouderenpsychiatrie KennisagendaDossiersNajaarswebinarsWord lidContact NKOP – Nederlands Kenniscentrum voor Ouderenpsychiatrie Het Nederlands Kenniscentrum Ouderen Psychiatrie (NKOP) organiseerde op donderdag 3 november 2016 het […]

NKOP Symposium 2018

NKOP Symposium 2018 Op donderdag 1 november 2018 vond het NKOP symposium plaats bij lidorganisatie Atlant. In dit dossier NKOP – Nederlands Kenniscentrum voor Ouderenpsychiatrie In dit dossier In dit dossier In dit dossier In dit dossier NKOP – Nederlands Kenniscentrum voor Ouderenpsychiatrie KennisagendaDossiersNajaarswebinarsWord lidContact NKOP – Nederlands Kenniscentrum voor Ouderenpsychiatrie KennisagendaDossiersNajaarswebinarsWord lidContact NKOP – […]

NKOP symposium 2019

NKOP symposium 2019 Op 14 november 2019 vond het NKOP-symposium plaats bij NKOP-lid GGz Breburg. Centraal voor de 140 aanwezigen stond de reis van de cliënt. Programma en downloads Plenaire sessies Het programma bestond onder andere uit twee plenaire sessies:  Terugblikken is vooruitzien – Bas van Alphen  Op en neer, ouder worden met bipolariteit – Annemieke Dols Workshops […]