Heb ik verbinding?

heb-ik-verbinding

Ziekenhuizen, verpleeghuizen, de basis-GGZ en de specialistische GGZ: allemaal verschillende instellingen met een eigen karakter. Toch hebben ze één ding met elkaar gemeen... Ouderenpsychiatrie! Al die verschillende settingen maken het vak uitdagend en interessant. Toch kleeft er ook een nadeel aan: de onderlinge verbinding met elkaar is soms moeilijk te leggen of te behouden. Want wie is nu eigenlijk aan zet als het gaat om de zorg aan deze brede doelgroep van ouderen?

Eén van de (terugkerende) discussies die interessant is, is die over leeftijd. Want wanneer ben je eigenlijk een oudere? De grens verschuift mee met maatschappelijke ontwikkelingen (hogere pensioenleeftijd, betere gezondheidszorg waardoor mensen langer vitaal blijven), terwijl leeftijdsspecifieke thema’s niet zozeer verschuiven. De meeste zorgprofessionals in de ouderenpsychiatrie zullen beamen dat leeftijdsspecifieke thema’s en problemen blijven bestaan. Enkele voorbeelden hiervan zijn levensfaseproblematiek zoals verlieservaringen, veranderende rollenpatronen, maar ook somatische en/of cognitieve achteruitgang.

Volgens mij is iedereen het er ook over eens dat ketenzorg in ieder geval belangrijk is in het werkveld van de ouderenpsychiatrie, zodat we niet op ‘eilandjes’ werken, maar de verbinding weten te vinden tussen de verschillende werkvelden waarbinnen de ouderenpsychiatrie zich afspeelt.

Het Nederlands Kenniscentrum Ouderenpsychiatrie, onderdeel van het Trimbos-instituut programma ouderen, is een netwerkorganisatie voor instellingen die zorg bieden binnen de ouderenpsychiatrie. Op dit moment hebben zijn 9 GGZ-instellingen en 5 VVT-instellingen (VVT=verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg) verbonden aan het NKOP. Daarnaast zijn er 2 GGZ-instellingen en 3 VVT-instellingen vriend van het NKOP.

Op verschillende momenten in het jaar ontmoeten de leden van het NKOP elkaar om bepaalde thema’s gezamenlijk uit te werken. Ook wordt jaarlijks een symposium georganiseerd. Afgelopen november stond deze in het teken van ‘de verbinding tussen wetenschap en praktijk’.

De afgelopen jaren is een ‘Kennisagenda Ouderenpsychiatrie’ opgesteld waarin kennisvragen en kennishiaten in de ouderenpsychiatrie geïnventariseerd zijn. De kennisagenda is met behulp van input van zorgprofessionals, behandelaars en bestuurders vanuit betrokken GGZ- en VVT-organisaties, lopende onderzoekslijnen van deze organisaties en universiteiten tot stand gekomen.

De komende jaren zal de kennisagenda de leidraad vormen voor veel van de activiteiten, waarbij het NKOP de regie voert en samen met het veld van de ouderenpsychiatrie deze punten verder uitwerkt.Juist vanwege het complexe en veelzijdige karakter van de ouderenpsychiatrie is het van belang dat we elkaar in de verschillende werkvelden blijven vinden en kennis uit te wisselen zodat we landelijk de beste zorg voor ouderen met psychische problemen kunnen bieden. Het NKOP speelt hierin een belangrijke rol. Zie voor meer informatie: www.nkop.nl

Aan mij de mooie taak om de komende jaren zowel intern als extern de verbinding te blijven zoeken!

Lonneke Arnold
coördinator Nederlands Kenniscentrum Ouderenpsychiatrie


Sinds oktober 2017 ben ik werkzaam bij het Trimbos-instituut, programma ouderen, als coördinator van het Nederlands Kenniscentrum Ouderenpsychiatrie. Naast deze baan werk ik ook als GZ-psycholoog bij GGZ Oost Brabant op de afdeling ouderenpsychiatrie. Hier werk ik voornamelijk ambulant als behandelaar van ouderen met psychiatrische aandoeningen. Als stagiaire ben ik al eerder in dienst geweest bij het programma ouderen van het Trimbos-instituut. Ik deed een deelstudie binnen de Monitor Woonvormen Dementie en daarover heb ik mijn afstudeerscriptie geschreven.