Wie helpt?! Op weg naar meer grip op ouderenmishandeling

Vandaag is het de internationale dag tegen ouderenmishandeling, een initiatief van de VN om wereldwijd verzet te tonen tegen elke vorm van mishandeling bij ouderen. Ouderenmishandeling kent vele gezichten - zoals fysiek geweld, treiteren of het onthouden van zorg – wat nog onvoldoende in beeld is. De interactieve app ‘Wie helpt?!’ maakt mensen op een toegankelijke manier bewust van ouderenmishandeling.

Onvoldoende in beeld

Ouderenmishandeling is nog onvoldoende in beeld, ook in intramurale zorginstellingen. Onderzoek laat zien dat 1 op de 20 thuiswonende 65-plussers ooit te maken krijgt met mishandeling. Bij 1 op de 10 slachtoffers is sprake van meerdere vormen van mishandeling. Slachtoffers kunnen allerlei gevolgen ervaren waaronder mentale problemen, lichamelijke klachten en materiele of financiële schade.

Met het oog op de toenemende vergrijzing, de groeiende nadruk op zelfredzaamheid en het langer thuis blijven wonen van ouderen, bestaat er een reële kans dat ouderenmishandeling in de toekomst verder toeneemt zolang er onvoldoende grip is op preventie, herkenning en interventie bij ouderenmishandeling. De app van tanteLouise kan helpen om de herkenning van signalen van ouderenmishandeling te vergroten.

App ‘Wie helpt?’ 

De interactieve app ‘Wie helpt?!’ van tanteLouise is een serious game: een game die de gebruiker weet te boeien en bijdraagt aan het bereiken van een bepaald doel, anders dan puur entertainment, ongeacht of de gebruiker zich hiervan bewust is.

De app toont de verschillende vormen van ouderenmishandeling, leert hoe signalen te herkennen en geeft tips wat je kan doen. De app is voor een brede doelgroep ontwikkeld; van zorgmedewerkers tot politiemensen en van gemeenteambtenaren tot vrijwilligers en burgers en lijkt een beetje op de Sims. Je kunt vier karakters volgen en ondertussen ga je op zoek naar signalen. Aan het eind maak je de keuze: Is hier sprake van ouderenmishandeling? En zo ja, welke vorm?

De game is een toegankelijke en overtuigende manier om kennis over ouderenmishandeling over te dragen en praktische vaardigheden te leren en wordt daarom veelal ingezet in de zorg.

Binnen tanteLouise is de game de hele organisatie doorgegaan en direct na de lancering al erg goed aangeslagen. We hebben spelers van verzorgende tot beleidsmedewerker. Dat is belangrijk omdat ouderenmishandeling een probleem is van ons allemaal.  Er bleek al bij de start veel enthousiasme voor deze vorm van leren binnen en buiten de organisatie. Als tanteLouise zijn we dan ook blij dat we veel uitnodigingen hebben gekregen om het verhaal te vertellen aan een groot aantal geïnteresseerden zoals diverse gemeentes en zorgorganisaties.” – Jente Krijnen, projectleider bij tanteLouise.

Door met elkaar de signalen te leren herkennen, bespreekbaar te maken en hulp in te schakelen, kunnen wij de veiligheid voor ouderen in Nederland vergroten. Jij helpt toch ook?

Meer informatie

Wil je ook ‘Wie helpt?!’ spelen? Download de game in de App Store of Google Play. Of kijk op de website van tanteLouise.

Ga voor meer informatie over ouderenmishandeling naar het dossier Ouderenmishandeling.

Mocht je je zorgen maken over ouderenmishandeling bij jezelf of in je omgeving? Door dit te melden, kan er hulp geboden worden. Neem contact op met Veilig Thuis. Zij kunnen luisteren, meedenken en advies geven.

Verwijzingen
Backlund, P., & Hendrix, M. (2013, September). Educational games-are they worth the effort? A literature survey of the effectiveness of serious games. In 2013 5th international conference on games and virtual worlds for serious applications (VS-GAMES) (pp. 1-8). IEEE
Bakker, L., Witkamp, B., Timmermans, M., Janssen, J., & Lindenberg, J. (2018). Aard en omvang ouderenmishandeling. Amsterdam: Regioplan
Movisie & Bureau Beke, 2018. Ouderenmishandeling in intramurele zorginstellingen- De literatuur op een rij. Utrecht: Movisie
Plaisier, I., & de Klerk, M. (red.). (2015). Ouderenmishandeling in Nederland. Inzicht in kennis over omvang en achtergrond van ouderen die slachtoffer zijn van ouderenmishandeling. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau
Suzanne Berlang
Projectmedewerker A