Wat is HEE?

HEE staat voor Herstel, Empowerment en Ervaringsdeskundigheid. Met deze 3 pijlers geven we de kern weer van onze werkwijze.

Omgaan met ontwrichtende ervaringen

Het HEE-programma is gebaseerd op ervaringskennis. Veel mensen komen hun ontwrichtende ervaringen te boven en ontwikkelen op die weg effectieve manieren om hier mee om te gaan. Deze kennis wordt door HEE ingezet om marginalisering tegen te gaan en empowerment te bevorderen van mensen die vanwege hun beperkingen gestigmatiseerd worden.

Bekijk het aanbod van HEE

3 pijlers van HEE

Herstel

Herstel betekent dat je leert zien waar je kwetsbaarheden  liggen en je mogelijkheden. Met als doel weer de baas te worden over je leven. Herstel is dus niet hetzelfde als beter worden. Herstel is altijd mogelijk voor iedereen.

Empowerment

Empowerment  betekent dat mensen ontdekken dat ze de mogelijkheid hebben om hun levensomstandigheden te beïnvloeden, en daarbij hun eigen kracht ontwikkelen en in gaan zetten samen met andere deelgenoten.

Ervaringsdeskundigheid

Ervaringsdeskundigheid ontstaat als mensen hun herstelervaringen delen, daarop leren reflecteren en vaardigheden en competenties ontwikkelen om ruimte te maken voor herstel van anderen en daarin ondersteuning kunnen bieden.

Voor wie is HEE?

HEE richt zich op organisaties, medewerkers/professionals en mensen met kwetsbaarheden. De activiteiten worden uitsluitend uitgevoerd door ervaringsdeskundige docenten.

Achtergrond en geschiedenis van HEE

HEE bestaat sinds 2002 en is voortdurend doorontwikkeld. Aan de wieg stonden Stichting Rehabilitatie en het Trimbos-instituut, maar inmiddels wordt het programma aangeboden vanuit het Trimbos-instituut. Het programma was aanvankelijk gericht op de ggz, maar is inmiddels verbreed naar meerdere domeinen zoals ondersteuning in de wijken, somatische zorg en forensische zorg.

Meer over de achtergrond van HEE

Auditor ROPI-R basistraining | 13 juni 2023

Wat leert u? Opbouw, inhoud en achtergronden van de ROPI-R Organiseren van de afname van de ROPI-R in een team of organisatie Afnemen van int...

Lees meer >

Auditor ROPI-R terugkomdag | 20 juni 2023

Deze training wordt nu als online training aangeboden. Heeft u zich dit jaar ingeschreven voor deze training, dan heeft u een e-mail hierover ontvangen....

Lees meer >

Better Together

Deze thesis heeft als doel om de zorg voor mensen met een ernstige psychische aandoening (EPA) te onderzoeken. We spreken bij mensen van een EPA als zij...

Lees meer >

Trainingen en evenementen

Actueel