Samen werken aan een mentaal gezonde samenleving

Bouwstenen voor mentale gezondheidsbevordering en preventie - Samenvattend rapport

Mentale gezondheid leidt tot mensen die een goede kwaliteit van leven ervaren, goed zorgen voor hun kinderen, zich verbonden voelen met elkaar, productief zijn, maatschappelijk participeren en succesvol ouder worden. Echter, onze complexe samenleving kent diverse risico’s die de kans op mentale problemen en psychische stoornissen vergroten.

Dit rapport biedt het perspectief vanuit de publieke mentale gezondheid op de sociale en maatschappelijke leefomgevingen die gedurende iemands levensloop van invloed zijn op de mentale gezondheid van personen, groepen en bevolkingssegmenten. Het rapport beschrijft de urgentie om ‘samen werk te maken van een mentaal gezonde samenleving’, en wil vanuit de wetenschap bouwstenen aandragen voor een discussie over de richting en inrichting van een toekomstig Nationaal Preventie Akkoord Mentale Gezondheid.

Zie ook het volledige rapport 'Scoping studie'.

 

Gratis download

Producttype
Boeken en Rapporten
Pagina's
20
Productnummer
AF1913
Jaar van uitgave
2021
Auteur
L. Shields-Zeeman, M. van Bon-Martens, F. Smit

ggz MentaleGezondheidWerk mentalfitness PsychischeGezondheid