Werken aan welbevinden van leerlingen door gemeente en GGD

Kinderen en jongeren ontwikkelen zich het beste als ze lekker in hun vel zitten, zichzelf kunnen zijn, en gezond en veilig opgroeien in een kansrijke omgeving. Kortom: als zij een hoge mate van welbevinden ervaren. Gemeenten hebben hierin een wettelijke taak, maar werken aan welbevinden is een taak voor ons allemaal. Ouders, verzorgers, scholen, GGD’en én de domeinen jeugd, volksgezondheid, armoede en onderwijs binnen gemeenten. Werk jij bij een gemeente of GGD en wil je aan de slag met welbevinden op school? Op deze pagina vind je wat je nodig hebt.

De maatschappelijke urgentie om in en om de school te werken aan welbevinden is enorm. Het welbevinden van kinderen en jongeren staat onder druk, en kansenongelijkheid neemt toe. Dat blijkt ook uit onderzoek. Er is dus werk aan de winkel.

Investeren in welbevinden op school is investeren in een gezonde leefstijl. Samenwerking is de sleutel. Als gemeenten, onderwijs en GGD’en samen stevig inzetten op welbevinden, creëren zij een fundament om breed met leefstijl aan de slag te gaan.

Praktische hulp vanuit Welbevinden op School

Welbevinden op School staat klaar om jouw gemeente of GGD met maatwerk te helpen bij de volgende stap. Met praktische tips en handreikingen, op basis van wetenschappelijke kennis en praktijkervaring. Om zo samen met andere partners, vanuit een duurzame, gezamenlijke visie te werken aan welbevinden.  Ga met ons aan de slag om ervoor te zorgen dat ieder kind, onafhankelijk van zijn of haar achtergrond, de kans krijgt om zich te ontplooien en een volwaardige plek in de samenleving te krijgen.

Vragen?

Tom Moons

Strategisch adviseur GezondIn

Profiel en contact
Tom Moons

Blijf op de hoogte

Volg alle ontwikkelingen en activiteiten via onze mails

Meld je aan

Verhalen uit de praktijk

Blog: "Gemeente, doe het niet alleen"

Van elkaar leren: GGD Haaglanden

Investeren in mentale gezondheid jeugd

Aan de slag als gemeente

Agenderen, verbinden en faciliteren

Vanuit de landelijke overheid is veel aandacht voor mentale gezondheid en welbevinden van jongeren. Gemeenten vertalen dit naar lokaal beleid. Door welbevinden op school hoog op de agenda te zetten werken gemeenten samen met scholen, GGD’en en andere partners aan de mentale gezondheidsdoelen van GALA (het Gezond en Actief Leven Akkoord).

Gemeenten hebben ook een verbindende rol. Ze brengen partners in en rond de school bij elkaar en stimuleren die om optimaal samen te werken. Dit kunnen gemeenten faciliteren met goede randvoorwaarden (capaciteit en middelen), structureel beleid en borging in de uitvoering.

Handreiking Bevordering mentale gezondheid jeugd

Het bevorderen van mentale gezondheid van de jeugd is één van de ambities in de Landelijke nota gezondheidsbeleid 2020-2024. Deze handreiking geeft gemeenten handvatten om invulling te geven aan deze ambitie op lokaal niveau. Het onderwijs en de kinderopvang zijn belangrijke partners om deze plannen te realiseren. Hoe kun je als gemeente samen met deze partners werken aan een samenhangend beleid dat de mentale gezondheid van alle jeugd (leeftijd 0-18 jaar) ten goede komt? In de handreiking 'Bevordering mentale gezondheid jeugd' vind je zaken waarmee je direct aan de slag kunt. Lees meer...

Voor Gezonde School-adviseurs

Gezonde School-adviseurs van de GGD adviseren en begeleiden scholen bij de uitvoering van de Gezonde School-aanpak. Zij spelen een belangrijke rol bij het verankeren van werken aan welbevinden op schooll. Deze materialen ondersteunen hierbij.

 

 

Duurzaam beleggen van Welbevinden

Deze rapportage verkent hoe het thema welbevinden duurzaam belegd kan worden in de gemeente en op scholen, en onderdeel wordt van collectieve preventie. Gezonde School-adviseurs lezen wat zij kunnen doen om dit zelf in de praktijk te brengen.

E-learning 'Welbevinden'

Wil je jezelf verder ontwikkelen? Volg dan de e-learning Welbevinden van Gezonde School, en ga aan de slag met de onderdelen inspireren, bevorderen, plannen en samenwerken.

Gezondheidsverschillen verkleinen

Welbevinden op School is een samenwerking van het Trimbos-instituut en expertisecentrum Pharos. Pharos heeft als missie om gezondheidsverschillen terug te dringen, zodat iedereen de kans heeft om even lang en gelukkig te leven. Die missie streeft Pharos ook na binnen Welbevinden op School, specifiek gericht op jongeren met een verhoogd risico op sociaaleconomische gezondheidsverschillen.

Werken aan welbevinden en kansengelijkheid

Pharos logo