Aan de slag met de mentale gezondheid van jongeren

Aan de slag met de mentale gezondheid van jongeren

Werken aan de mentale gezondheid van jongeren is belangrijk - zeker in de huidige coronatijden. Maar hoe doet u dat in úw gemeente? De nieuwe handreiking 'Bevordering mentale gezondheid Jeugd' die wij samen met het Pharos opgesteld hebben helpt gemeenten stap voor stap op weg.

De handreiking ‘Bevordering mentale gezondheid Jeugd‘ helpt gemeenten en hun lokale partners om samen de juiste zorg en ondersteuning te bieden voor de mentale gezondheid van jongeren. In de handreiking staat informatie die gemeenten en hun partners kunnen gebruiken om kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar te ondersteunen in verschillende domeinen. In de kinderopvang, op school en in hun vrije tijd. Het document geeft inzicht in de wettelijke kaders, een stappenplan voor beleid, tips en inspirerende voorbeelden.

Meer mentale druk en stress

De mentale druk en stress bij jongeren lijkt toe te nemen. En ook de druk op de jeugdgezondheidszorg en de jeugdzorg, waaronder de Jeugd-ggz, wordt groter. Dat komt niet alleen door de huidige coronasituatie en de maatregelen. Maar bijvoorbeeld ook door de grotere prestatiedruk en hoge sociale verwachtingen die jongeren voelen. 1 op de 3 scholieren kampt met druk om te voldoen aan de verwachtingen van zichzelf of anderen, zoals ouders en docenten. Het verbeteren van de mentale gezondheid van jongeren is daarom een van de ambities in de Landelijke nota gezondheidsbeleid 2020 – 2024.

De belangrijke rol van gemeenten

Gemeenten hebben een belangrijke rol bij het invullen van de ambities uit die landelijke nota. Zij kunnen lokaal, samen met hun partners, werken aan beleid voor preventie, zorg en ondersteuning. Extra aandacht is daarbij nodig voor jongeren die leven in kwetsbare situaties. Hierbij kunt u denken aan jongeren die opgroeien in armoede, beperkte taal- en digitale vaardigheden en/of multiproblematiek hebben.

Vernieuwde informatiepagina
Momenteel is het Trimbos-instituut achter de schermen hard bezig met het inrichten van een Welbevinden op School pagina waarop u alle informatie die u nodig hebt om aan de slag te gaan met het thema kunt vinden. Pharos heeft ook een vernieuwe informatiepagina waar u terecht kunt voor meer informatie over Welbevinden op School.

Dossier Welzijn Jeugd

Het Trimbos-instituut geeft inzicht in de geestelijke gezondheid van de Nederlandse jeugd, doet onderzoek en biedt praktische tools om het welzijn van jongeren te vergoten.

Meer info