Het duurzaam beleggen van Welbevinden in de gemeente en op scholen

Wat hebben de pilots ons geleerd?

Jongeren brengen een groot deel van hun tijd op school door waardoor de pedagogische invloed van docenten, ondersteunend personeel en de (fysieke) schoolomgeving van belang is voor het welbevinden van leerlingen. Als je op school aandacht hebt voor welbevinden, zorg je ervoor dat leerlingen zich sociaal-emotioneel beter kunnen ontwikkelen. De sociaal-emotionele ontwikkeling (SEO) van kinderen en jongeren is erg belangrijk. Hierbij kun je denken aan kennis die hen helpt bij het ontwikkelen van een karakter en identiteit. Ook zorgt werken aan SEO ervoor dat zij gezonde relaties op kunnen bouwen met anderen en om kunnen gaan met de dingen die hun omgeving van hen verwacht. Leerlingen die goed in hun vel zitten, zijn meer betrokken bij hun school. Daarnaast hebben ze meer zelfvertrouwen en zijn ze weerbaarder.

Hierdoor kunnen zij:

  • zich beter inleven in een ander
  • beter omgaan met emoties van zichzelf en emoties van anderen
  • hechtere relaties opbouwen
  • beter leren en presteren op school

 

Auteur T. van Loenen, A. de Haan, C. van den Thillart, L. Visser
Auteur

, , ,

Pagina's

22

Jaar

SKU AF1868
Category Factsheets