Werken aan welbevinden in het middelbaar beroepsonderwijs

Jongeren ontwikkelen zich het beste als het goed met ze gaat. Als hun mentale gezondheid goed is, ze zichzelf kunnen zijn en ze gezond en veilig volwassen worden in een kansrijke omgeving. Kortom: als zij een hoge mate van welbevinden ervaren. Als mbo-docent of andere professional in het middelbaar beroepsonderwijs ben je daarbij van grote betekenis. Wil je met jouw team werken aan het welbevinden van mbo-studenten? Op deze pagina vind je wat je nodig hebt.

Mbo-studenten brengen een groot deel van hun tijd door op school of hun leerwerkplek. Studeren en leren in de praktijk lukt het beste als je je goed voelt, en omgekeerd helpt goed onderwijs jongeren om beter in hun vel te zitten. Het is dus cruciaal dat mbo-instellingen en leerbedrijven een veilige omgeving bieden, waarin naast studieprestaties een goed welbevinden voorop staat. Welbevinden op School is er voor mbo-scholen die het welbevinden van hun studenten structureel willen bevorderen, en voor hun externe partners.

Werk je in het mbo, bijvoorbeeld als zorgcoördinator, bestuurder of docent burgerschap, stagebegeleider, slb'er of schoolpsycholoog? Welbevinden op School helpt je snel op weg om vanuit een duurzame visie te werken aan welbevinden, samen met anderen in en om jouw instelling. Met kennis en praktische handvatten die hun basis hebben in wetenschappelijk onderzoek.

Vragen?

Ines Roessink

Adviseur/projectleider Gelijke Kansen op Gezond Opgroeien

Profiel en contact

Blijf op de hoogte

Volg alle ontwikkelingen en activiteiten via onze mails

Meld je aan

Ga op jouw school aan de slag

Duurzaam investeren in welbevinden

Deze praktijkkaart biedt praktische handvatten om (opnieuw) overzicht te krijgen over wat de school al doet op het gebied van welbevinden en wat anders of beter kan, op een duurzame manier. De praktijkkaart is gemaakt voor primair en voortgezet onderwijs, maar is ook bruikbaar in het mbo.

Inspiratiekaart welbevinden in het mbo

Wil je concreet aan de slag met welbevinden op jouw mbo, maar weet je nog niet wat de volgende stap moet zijn voor jullie school? Deze inspiratiekaart helpt je op weg met concrete handvatten, tools en tips uit de praktijk.

Checklist Welbevinden op het mbo

Wil je meer aandacht voor welbevinden op jouw mbo-instelling? Gebruik dan deze checklist om jullie beginsituatie systematisch in kaart te brengen. Wat gaat er goed op school/de opleiding? Wat verdient meer aandacht? Is er voldoende aandacht voor gelijke kansen? En wat heeft prioriteit?

Houd deze pagina in de gaten

Welbevinden op School vult deze pagina binnenkort aan met meer praktische handvatten, kennis en tools voor mbo-scholen.

Werk in uitvoering

Gezondheidsverschillen verkleinen

Welbevinden op School is een samenwerking van het Trimbos-instituut en expertisecentrum Pharos. Pharos heeft als missie om gezondheidsverschillen terug te dringen, zodat iedereen de kans heeft om even lang en gelukkig te leven. Die missie streeft Pharos ook na binnen Welbevinden op School, specifiek gericht op jongeren met een verhoogd risico op sociaaleconomische gezondheidsverschillen.

Werken aan welbevinden en kansengelijkheid

Pharos logo

De Gezonde School-aanpak

Welbevinden op School is kennispartner van Gezonde School. Gezonde School brengt de kennis van Welbevinden op School met de Gezonde School-aanpak in de praktijk. De aanpak helpt scholen om structureel bij te dragen aan een goede gezondheid van leerlingen en medewerkers. Scholen die werken met de aanpak kiezen zelf met welke gezondheidsthema’s ze aan de slag gaan - welbevinden is daar één van.

Werken aan welbevinden via de Gezonde School-aanpak

gezonde school logo