Expertise per KIB

De KIB’s zijn verenigd in hun benadering van ontwrichting en in hun ondersteuning en behandeling van alle betrokkenen: cliënt, zijn/haar omgeving en het verwijzende behandelteam.

Bij alle KIB’s staat het toewerken naar eigen regie en verantwoordelijkheid centraal. Voorop staat dat cliënten in staat moeten worden gesteld om meer grip te krijgen op hun eigen leven en daaraan meer richting te kunnen geven, in plaats van uitsluitend geleid te worden door negatieve emoties. Het versterken van de competenties van cliënten en het bieden van structuur en veiligheid zijn belangrijke elementen in de behandelmethodiek.

Tegelijktijd verschillen de diverse KIB’s ook van elkaar in specifieke doelgroep, voorzieningen, aanvullend behandelaanbod en expertise. De KIB’s hebben regelmatig onderling contact. Dat betekent dat als een client in een specifieke KIB niet goed op zijn of haar plaats is, het mogelijk is om expertise van een andere KIB in te schakelen of om, in overleg met de client, de behandeling daar voort te zetten.

CIB Parnassia, Den Haag

KIB Trajectum, Boschoord

KIB De Woenselse Poort, Eindhoven

KIB Van der Hoeven, Utrecht

KIB Youz, Den Haag

KIB-footer