KIB Nederland

Om de kennis en deskundigheid van de afzonderlijke klinieken te bundelen en te versterken is in 2014 het initiatief genomen voor het samenwerkingsverband van KIB Nederland. KIB Nederland wordt gevormd door de zes Klinieken voor Intensieve Behandeling (KIB) en wordt ondersteund door het Trimbos-instituut. De doelstelling van KIB Nederland is om kennis over het behandelen van ontwrichtend gedrag te bundelen en nieuwe kennis te genereren om daarmee het succes van de behandeling van cliënten met ernstig ontwrichtend gedrag te vergroten. Ook wil KIB Nederland instellingen in de GGZ advies, coaching, training, consultatie en ondersteuning aanbieden bij de hulpverlening aan cliënten met zeer complexe (gedrags)problematiek. KIB Nederland beoogt een bijdrage te leveren aan de verbetering van de zorg voor mensen met ontwrichtend en ontregelend gedrag door:

  • de kennis over ontwrichting en de behandeling ervan te verzamelen en op basis van the state of the art producten te ontwikkelen die bijdragen aan de behandeling van ontwrichting;
  • onderzoek uit te voeren naar de resultaten van de behandeling van cliënten met ontwrichtend gedrag binnen de KIB’s;
  • kennis over ontwrichting en de behandeling van ontwrichting te verspreiden, o.a. via een landelijke website, publicaties en een jaarlijks symposium;
  • een gezamenlijk trainingsaanbod te ontwikkelen voor deskundigheidsbevordering op het gebied van ontwrichting;
  • zorginstellingen te ondersteunen bij de behandeling van cliënten met ontwrichtend gedrag, o.a. door coaching, consultatie en intervisie.
KIB-footer