Consultatie

Impasse doorbreken

De KIB’s hebben expertise en ervaring in huis om de impasse in de behandeling te doorbreken. In eerste instantie kan een beroep worden gedaan op de consultatiefunctie van de KIB om advies in te winnen. Dit reikt verder dan een eenmalig telefonisch consult. De KIB kan ter plekke coaching bieden aan het betreffende team. Indien er sprake is van een geëscaleerde situatie waarbij een consultatie onvoldoende uitkomst biedt, wordt meestal besloten tot klinische overname van zorg. De cliënt wordt dan aangemeld bij de KIB en de indicatieprocedure wordt in gang gezet. Indien er geen wachtlijst is kan vrij snel tot overplaatsing worden besloten om zo de impasse in de behandeling en de negatieve spiraal in de interactie tussen team en cliënt te doorbreken. Dit biedt beide partijen voordelen. Het verwijzend behandelteam wordt tijdelijk ontlast en kan op adem komen. Er ontstaat ruimte om met meer afstand te reflecteren op de ontstane situatie en te analyseren wat er is gebeurd en welke factoren een rol hebben gespeeld in dit geheel. Ook zal in het team besproken moeten worden of het mogelijk was geweest om een escalatie te voorkomen of tijdig om te buigen. Dit vergt een gedegen teamevaluatie waarbij desgewenst ook een behandelaar vanuit de KIB als kritische buitenstaander wordt uitgenodigd. Het team zal bij zichzelf te rade moeten gaan, mede met het oog op het vervolgtraject als de cliënt vanuit de KIB weer wordt teruggeplaatst naar de verwijzende afdeling.

Interventies

Om zicht te krijgen op de factoren die een rol hebben gespeeld in het vastlopen van de behandelrelatie, richten de KIB’s hun interventies zowel op de cliënt als op het verwijzende behandelteam. Tijdens het verblijf op de KIB wordt beleid ontwikkeld om te voorkomen dat in de toekomst opnieuw een problematische behandelsituatie ontstaat. Het overdragen van dit beleid op het verwijzende behandelteam (consultatie) alsmede het toerusten van het team (coaching) behoort tevens tot de kernfuncties van de KIB’s.

In een aantal gevallen blijkt ambulante consultatie en coaching voldoende om de behandelrelatie te herstellen en is klinische overname niet nodig. De aard en intensiteit van ambulante consultatie kan variëren van enkele gesprekken met het behandelend team tot tijdelijke ‘stationering’ van een KIB-medewerker bij de desbetreffende ggz-instelling.

Tijdelijke opname, observatie en/of second opinion

Behandeling in de KIB kan kort-of langdurend zijn, maar is altijd tijdelijk. Ook crisisinterventie en kortdurende observatie en diagnostiek onderzoek ter verkrijging van een second opinion behoren tot de functies van de KIB’s.

KIB-footer