Training: omgaan met ontwrichting

We zien de deelnemer als onderdeel van het systeem waarin ontwrichting ontstaat. In de  training staat het hele systeem waarin ontwrichting plaatsvindt centraal en wordt met name  aandacht besteed aan de rol van de deelnemer. Zo doet de deelnemer inzichten op en wordt zijn/haar probleemoplossend vermogen vergroot.

De training is bedoeld voor verpleegkundigen en groepsbegeleiders binnen de 24-uurszorg, maar kan eventueel ook door andere disciplines van het multidisciplinaire team worden  gevolgd.

Folder training Omgaan met ontwrichting.

De training Omgaan met ontwrichting wordt landelijk gegeven. Dit betekent dat de training in de eerste en tweede helft van elk jaar gelijktijdig plaatsvindt in twee Klinieken voor Intensieve  Behandeling: CIB Fivoor in Den Haag en KIB De Woenselse Poort in  Eindhoven. Met de sluiting van KIB Inforsa zijn de trainingen vanuit deze KIB helaas gestopt.

Dt training is gegoten in 5 trainingsdagen. De kosten bedragen 650,00 euro, inclusief lesmateriaal.

Er staan op dit moment (nog) geen trainingen voor 2024 gepland.

KIB-footer