Behandelvisie

Centraal in de visie van de KIB’s staat het herstel van de behandelrelatie door middel van:

  1. het werken volgens de relationele benadering;
  2. het aanbrengen van een balans tussen autonomie, structuur en begrenzing;
  3. het toepassen van de-escalerende principes;
  4. het versterken van competenties van de patiënt én van het verwijzend behandelteam; en
  5. het ondersteunen van de patiënt in zijn herstelproces.

Analyse van de ontwrichte behandelrelatie staat in een KIB voorop. Daarnaast is diagnostiek van agressief gedrag, zelfbeschadigend gedrag en suïcidaal gedrag van belang. De ontwrichting beperkt zich dikwijls niet tot de relatie tussen patiënt en hulpverlener. Vaak is er sprake van ontwrichting van het gehele systeem waarin de patiënt zich bevindt. Ondersteuning en behandeling van het systeem is daarom eveneens van belang.

KIB-footer