Kib-homeimage

Een klein deel van de patiënten die in een GGZ-instelling verblijven, heeft intensievere of andere zorg nodig dan ze momenteel ontvangen. Het huidig behandelaanbod of de huidige setting sluit onvoldoende aan. Of de behandeling is om een andere reden vastgelopen. KIB Nederland brengt de expertise samen die hiervoor nodig is.

In KIB-Nederland zijn de zes Klinieken Intensieve Behandeling verenigd. Ggz-Behandelaren kunnen de experts van KIB-Nederland benaderen voor consultatie en advies en - onder voorwaarden – voor (tijdelijke) overname van de behandeling. Het Trimbos-instituut ondersteunt KIB-Nederland. Voor meer informatie en/of individuele clientraadpleging kunt u als behandelaar contact opnemen met een contactpersoon van de vijf KIB-instellingen.

 

 

Nieuws

Nieuwe folder voor verwijzers

KIB-Nederland heeft een nieuwe folder met informatie over het aanbod van de KIB-instellingen. Lees hier meer over de positionering van de KIB’s in het zorglandschap, de doelgroep en over de ondersteuning die de KIB’s ondersteuning kunnen bieden.

KIB Inforsa gesloten

Per 1 mei 2022 is de Kliniek Intensieve Behandeling van Inforsa in Amsterdam gesloten.

Achter de littekens

Hulpverlenen bij zelfbeschadiging. Naslagwerk, geschreven door door Meike Grol en Nienke Kool (werkzaam bij CIB | Den Haag).

KIB-footer