Behandelprogramma

In de eerste fase van een KIB-opname neemt de patiënt meestal aan een (beperkt) aantal programmaonderdelen deel. Dit levert het team input om de behandelhypothese te testen en helder te krijgen wat de aard van het probleem is. De duur van deze periode wisselt per KIB. De eerste behandelevaluatie vindt gemiddeld plaats na zes weken.

Na deze eerste fase wordt samen met de patiënt een intensief en individueel behandelprogramma samengesteld. Het behandelprogramma bestaat uit verschillende onderdelen die samen een geïntegreerd geheel vormen. Ook groepsbehandelingen kunnen onderdeel uitmaken van het individueel samengestelde behandelprogramma. De KIB’s bieden een ruime keuze aan (psycho)therapie, vaktherapieën en arbeids- en dagbestedingsmogelijkheden welke ondersteunend zijn bij het behalen van de individuele behandeldoelen van de patiënt. De behandeling is gericht op het verduidelijken en ombuigen van het ontwrichtingsprobleem. Voorbeelden van behandeldoelen zijn:

  • het vergroten van zelfredzaamheid;
  • het versterken van het gevoel van eigenwaarde;
  • emotieregulatie en impulscontrole;
  • verantwoordelijkheid nemen voor eigen gedrag/gedragsbeheersing;
  • omgaan met sociale regels;
  • samenwerken met anderen;
  • het vinden van een toereikende dagstructuur.

Voor alle patiënten geldt dat herstel een overstijgend doel is: waaronder het (her-)vinden van sociale rollen, acceptatie en het vinden van een manier van omgaan met de stoornis.

KIB-footer