Introductiecursus Helder op School

  • Intro
  • Iets voor u?
  • Inhoud
  • Praktisch

Als preventiewerker aan de slag met de preventie van roken, alcohol drinken, drugsgebruik en overmatig gamen in het onderwijs? Maak kennis met Helder op School, hét preventieprogramma over roken, alcohol, drugs en gamen voor onderwijsinstellingen in het primair onderwijs (PO), voortgezet (speciaal) onderwijs (VO en VSO), MBO en HBO/WO.

Wat leert u?

  • Inhoud en achtergrond van het gehele programma (o.a. onderbouwing, doelstellingen, 4 pijlers)
  • Rol van de preventiewerkers, met aandacht voor werving, implementatie en borging

Samenvatting

In deze introductiecursus maken nieuwe preventiewerkers kennis met de beginselen en uitgangspunten van Helder op School waarna zij een start kunnen maken met het deskundig begeleiden van scholen bij de invoering van het programma.

Helder op school biedt een integrale aanpak om leerlingen of studenten te stimuleren niet te roken of drinken, geen drugs te gebruiken en niet te veel te gamen. Onder deskundige begeleiding van preventiewerkers van ggd of verslavingszorg wordt stap voor stap gewerkt aan het creëren van een gezond klimaat op school. De integrale aanpak behelst het opstellen van een goed beleid, het signaleren en begeleiden van leerlingen met problematisch gebruik, het inzetten van effectieve lesprogramma’s en materialen die zijn afgestemd op niveau en leeftijd, en het betrekken en inrichten van de fysieke en sociale omgeving van de leerlingen of studenten. Helder op School boogt al op meer dan 30 jaar ervaring en is een onderdeel van de Gezonde School, het landelijke initiatief voor verbetering van gezondheid op scholen.

Het opleidingsaanbod van Helder op School voor preventiewerkers bestaat uit verschillende onderdelen:

Behoort u tot de doelgroep?

U werkt als preventiewerker nieuw bij een GGD of bij een instelling voor verslavingszorg en bent of gaat betrokken worden bij leefstijlpreventie op scholen, waaronder het thema roken-, alcohol- en drugspreventie. Helder op School is een programma dat u op scholen wilt implementeren. Of u werkt al enige tijd met Helder op School, maar u heeft de behoefte om uw kennis op te frissen, teneinde scholen optimaal te kunnen ondersteunen.

  • Preventiewerkers bij een GGD
  • Preventiewerkers van een instelling voor verslavingszorg

Leer van de experts

Helder op School is ontwikkeld door het Trimbos-instituut en wordt uitgevoerd door preventiewerkers van de GGD en de regionale instellingen voor verslavingszorg. Deze preventiewerkers zijn getraind door het Trimbos-instituut. In de ruim 30 jaar dat het programma bestaat, is het steeds verder ontwikkeld en is ook veel onderzoek gedaan naar de positieve effecten. De kracht van het programma zit in een gedegen integrale aanpak en in een sterk regionaal netwerk.

Resultaat

Na het volgen van de introductiecursus, bent u bekend met de inhoud van het programma en de uitgangspunten ervan. U kunt een start maken met de begeleiding van scholen die Helder op School willen uitvoeren.

Programma

U leert tijdens de bijeenkomst van 2 uur de inhoud, de achtergrond en de doelstellingen van Helder op School kennen. We gaan daarbij uitgebreid in op de 4 pijlers van het programma: beleid, signaleren, educatie en omgeving. Er is aandacht voor de rol van de preventiewerker bij de uitvoering van het programma. Daarbij wordt o.a. stil gestaan bij onderdelen als werving en borging. U leert verder welke materialen en trainingen er voor preventiewerkers zijn en welke ondersteuning Helder op School u kan bieden bij de uitvoering.

Sprekers/Trainers

Medewerkers van het team Helder op School.

Meer informatie

Helder op school

helderopschool@trimbos.nl

Organisator

Trimbos-instituut

Algemene voorwaarden

Op alle trainingen en congressen van de Trimbos Academie zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Hierin staan ook de annuleringsvoorwaarden en de klachtenprocedure beschreven.