Basismodule Trainingsvaardigheden Helder op School: Hoe train je docenten? (voor preventiewerkers)

 • Intro
 • Iets voor u?
 • Inhoud
 • Praktisch

Het trainen van docenten is een belangrijk onderdeel van de implementatie van het preventieprogramma Helder op School. Als docenten de lessen onvoldoende kwalitatief uitvoeren zal helaas het doel van Helder op School met de leerlingen niet behaald worden. De lessen hebben bij leerlingen een positief effect als de docent in staat is ze goed uit te voeren. Preventiewerkers geven daarom voorafgaand aan de uitvoering van een lessenpakket een training aan docenten. Extra aandacht voor het trainen van de docenten kan bijdragen aan een beter resultaat van een hele interventie.

Wat leert u?

 • Didactische- en trainingsvaardigheden
 • Discussie en oefeningen over het overbrengen van de sociale norm en de gezonde boodschap
 • Oefenen met en gebruik maken van verschillende werkvormen
 • Overlappende opbouw en onderdelen uit de docententrainingen
 • Gelegenheid om kennis te maken met collega’s uit het werkveld

Samenvatting

De Basismodule Trainingsvaardigheden voor preventiewerkers richt zich geheel op het trainen van docenten. Hoe doe je dat, wat geef je docenten mee, waar moeten docenten op letten zodat zij een les op een effectieve manier aanbieden aan de leerlingen?

Het opleidingsaanbod van Helder op School voor preventiewerkers bestaat uit verschillende onderdelen:

*Preventiewerkers kunnen na het volgen van de ‘Basismodule Trainingsvaardigheden’ deelnemen aan de online modules per lespakket. Trainers die vóór 1 maart 2022 een Train-de-Trainer bij Helder op School hebben gevolgd kunnen zich direct inschrijven voor een module per lespakket.

Behoort u tot de doelgroep?

U werkt als preventiewerker nieuw bij een GGD of bij een instelling voor verslavingszorg en bent of gaat betrokken worden bij leefstijlpreventie op scholen, waaronder het thema roken-, alcohol- en drugspreventie. Helder op School is een programma dat u op scholen wilt implementeren. Of u werkt al enige tijd met Helder op School, maar u heeft de behoefte om uw kennis op te frissen, teneinde scholen optimaal te kunnen ondersteunen.

 • Preventiewerkers bij een GGD
 • Preventiewerkers van een instelling voor verslavingszorg

Leer van de experts

Helder op School is ontwikkeld door het Trimbos-instituut en wordt uitgevoerd door preventiewerkers van de GGD en de regionale instellingen voor verslavingszorg. Deze preventiewerkers zijn getraind door het Trimbos-instituut. In de ruim 30 jaar dat het programma bestaat, is het steeds verder ontwikkeld en is ook veel onderzoek gedaan naar de positieve effecten. De kracht van het programma zit in een gedegen integrale aanpak en in een sterk regionaal netwerk.

Resultaat

Na het volgen van de training bent u in staat om docenten te trainen in het uitvoeren van Helder op School lessen.

Programma

Er komen trainingsaspecten aan de orde zoals het verschil tussen trainen en voorlichten, omgaan met weerstand in trainingen, alliantievorming met deelnemers, het belang van kennismakingen en afsluitingen, het geven van feedback, de docent als deelnemer en de trainer in ons.

De inhoudelijke onderwerpen richten zich op de overeenkomsten in de docententrainingen van alle lespakketten zoals bewustwordingsoefeningen met docenten, houdingsaspecten ten opzichte van leerlingen, quizoefeningen met docenten en het bespreken van de gezonde norm met docenten en leerlingen.

Ook is er ruimte voor onderlinge uitwisseling en intercollegiaal overleg.

Sprekers/Trainers

Medewerkers van het team Helder op School.

Meer informatie

Helder op school

helderopschool@trimbos.nl

Organisator

Trimbos-instituut

Algemene voorwaarden

Op alle trainingen en congressen van de Trimbos Academie zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Hierin staan ook de annuleringsvoorwaarden en de klachtenprocedure beschreven.