Be wise, think twice (voor preventiewerkers)

 • Intro
 • Iets voor u?
 • Inhoud
 • Praktisch

Leer docenten in het voortgezet speciaal onderwijs te werken ‘Be wise think twice’ – het Helder op School lespakket voor preventie van alcohol drinken, roken en blowen voor de onderbouw van het voortgezet speciaal onderwijs.

Wat leert u?

 • Inhoud van het lespakket (opbouw van de lessen, werkvormen en werkbladen, filmpjes en docentenomgeving)
 • Uitvoering van de docententraining ‘Be wise, think twice’
 • Inzetten van interactieve werkvormen en leermaterialen

Samenvatting

‘Be wise, think twice’ is een lespakket voor de onderbouw van het cluster 4 voortgezet speciaal onderwijs over de risico’s van het gebruik van alcohol en drugs. Het lesprogramma draagt bij aan bewustwording van de risico’s van alcohol en drugs en de attitude van de leerlingen ten opzichte van middelen(gebruik). Daarnaast ondersteunt Be wise, think twice docenten bij het signaleren van leerlingen met middelenproblematiek, doordat het onderwerp bespreekbaar wordt gemaakt met de leerlingen.

Docenten die op hun school met dit programma willen gaan werken worden hierin getraind door preventiewerkers van GGD’en of instellingen voor verslavingszorg in hun regio. In deze training leert u als preventiewerker alles wat u nodig heeft om docenten te trainen in het geven van de lessen.

‘Be wise, think twice’ is onderdeel van Helder op School, al meer dan 30 jaar hét preventieprogramma op het gebied van roken, alcohol, drugs en overmatig gamen voor het onderwijs.

Het opleidingsaanbod van Helder op School voor preventiewerkers bestaat uit verschillende onderdelen:

*Preventiewerkers kunnen na het volgen van de ‘Basismodule Trainingsvaardigheden’ deelnemen aan de online modules per lespakket. Trainers die vóór 1 maart 2022 een Train-de-Trainer bij Helder op School hebben gevolgd kunnen zich direct inschrijven voor een module per lespakket.

Vragen? Neem contact op met Hanneke Katsis.

Behoort u tot de doelgroep?

U werkt als preventiewerker bij een ggd of bij een instelling voor verslavingszorg en bent betrokken bij de uitvoering van preventieprogramma Helder op School op een school voor cluster 4 vso. U wilt de docenten of mentoren van klas 1 en 2 van die school gaan trainen in het werken met het preventieve lesprogramma ‘Be wise, think twice’.

 • Preventiewerkers bij een ggd
 • Preventiewerkers van een instelling voor verslavingszorg

Vereist aanvangsniveau

 • Basiskennis alcohol en drugs
 • Trainingservaring

Leer van de experts

Het preventieprogramma Helder op School is gebaseerd op ruim 30 jaar praktijkervaring en onderzoek. De lesprogramma’s van Helder op School zijn afgestemd op leeftijd en onderwijsniveau en sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen. Helder op School heeft met een groot wetenschappelijk onderzoek naar het effect van verschillende educatiemiddelen in kaart gebracht wat werkt voor wie.

Resultaat

Na het volgen van deze training kunt u de docenteninstructie ‘Be wise, think twice’ gaan geven aan mentoren of docenten van klas 1 & 2 van het cluster 4 voortgezet speciaal onderwijs.

Certificaat

Na het volgen van de training ontvangt u een certificaat van deelname.

 

Programma

U leert tijdens deze training van 3 uur hoe u docenten kunt trainen om te werken met het lesprogramma ‘Be wise, think twice’. Dit lesprogramma is gericht op leerlingen van klas 1 en 2 van het cluster 4 voortgezet speciaal onderwijs. Het programma maakt de leerlingen bewuster van de risico’s van het gebruik van alcohol en drugs en geeft docenten handvatten voor signalering van mogelijk problematisch gebruik.

Over ‘Be wise, think twice’

Het lesprogramma ‘Be wise, think twice’ bestaat uit 4 lessen, die allen bestaan uit het overdragen van kennis, opdrachten en gesprekken tussen leerlingen en docent of met elkaar. Per les is er een docenteninstructie beschikbaar en er zijn werkbladen, filmpjes en andere materialen voor de leerlingen. Deze materialen worden beschikbaar gemaakt via een digitale docentenomgeving.

‘Be wise, think twice’ is onderdeel van Helder op School (voorheen DGSG), het preventieprogramma voor het onderwijs op het gebied van roken, alcohol en drugs.

Werkvormen training

 • Kennisoverdracht
 • (Eigen) oefensituaties
 • Reflectiemomenten
 • Video
 • Discussie
 • Stellingen

Trainer(s)

Liesbeth Naaborgh

Meer informatie

Meer over Helder op School (vso)

Lees meer over de inhoud van het lespakket Be wise, think twice voor leerlingen en scholen in de gratis downloadbare informatiefolder.

Organisator

Trimbos-instituut

Studielast

3 uur training (10.00 – 13.00 uur). Er is geen studielast naast de contacturen.

Digitale leeromgeving

De training wordt vanuit een online leeromgeving ondersteund. Meer informatie hierover ontvangt u na inschrijving.

Trainingsmateriaal

Na de training krijgt u toegang tot het trainingsmateriaal in de online leeromgeving. De kosten van dit materiaal zijn bij de prijs inbegrepen.

Prijs

€ 50,00 excl. btw

Prijs inclusief trainingsmateriaal

Algemene voorwaarden

Op alle trainingen en congressen van de Trimbos Academie zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Hierin staan ook de annuleringsvoorwaarden en de klachtenprocedure beschreven.