Frisse Start (voor preventiewerkers)

 • Intro
 • Iets voor u?
 • Inhoud
 • Praktisch

Leer docenten te werken met het preventieprogramma ‘Frisse Start’ voor leerlingen van de brugklas over roken, wiet en alcohol.

Wat leert u?

 • Inhoud van het lesprogramma (kennisoverdracht, opdrachten en gesprekken)
 • Uitvoering van de docenteninstructie
 • Gebruik van de leermiddelen (o.a. kahoot en filmpjes)

Samenvatting

‘Frisse Start’ is een lesprogramma voor leerlingen van de brugklas van het voortgezet onderwijs over de risico’s van roken, blowen en het gebruik van alcohol. Docenten die op hun school met dit programma willen gaan werken, worden hierin getraind door preventiewerkers van ggd’en of instellingen voor verslavingszorg in hun regio. In deze training leert u als preventiewerker alles wat u nodig heeft om docenten te trainen in het geven van de lessen. ‘Frisse Start’ is onderdeel van Helder op School (voorheen DGSG), al meer dan 30 jaar hét preventieprogramma voor het onderwijs op het gebied van middelengebruik.

Vragen? Neem contact op met Hanneke Katsis.

Behoort u tot de doelgroep?

U werkt als preventiewerker bij een ggd of bij een instelling voor verslavingszorg en bent betrokken bij de uitvoering van het preventieprogramma Helder op School in het voortgezet onderwijs. U wilt de docenten of mentoren van de brugklas gaan trainen in het werken met het preventieve lesprogramma ‘Frisse Start’.

 • Preventiewerkers bij een ggd
 • Preventiewerkers van een instelling voor verslavingszorg

Vereist aanvangsniveau

 • Basiskennis alcohol en drugs
 • Trainingservaring

Leer van de experts

Het preventieprogramma Helder op School is gebaseerd op ruim 30 jaar praktijkervaring en onderzoek. De lesprogramma’s van Helder op School zijn afgestemd op leeftijd en onderwijsniveau en sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen. Helder op School heeft met een groot wetenschappelijk onderzoek naar het effect van verschillende educatiemiddelen in kaart gebracht wat werkt en voor wie.

Resultaat

Na het volgen van deze training kunt u de docenteninstructie ‘Frisse Start’ gaan geven aan mentoren of docenten van de brugklas in het voortgezet onderwijs.

Certificaat

Na het volgen van de training ontvangt u een certificaat van deelname.

Programma

U leert tijdens deze training van 4 uur hoe u docenten kunt trainen om te werken met het lesprogramma ‘Frisse Start’. Dit lesprogramma is gericht op leerlingen van de brugklas van het voortgezet onderwijs. Het programma versterkt de sociale norm dat roken, drinken en drugs gebruiken niet normaal is. Daarnaast worden de leerlingen gestimuleerd om bewust hun eigen keuzes te maken op dit gebied.

Over ‘Frisse Start’

Het lesprogramma ‘Frisse Start’ bestaat uit 4 lessen van elk 1 lesuur lang. Er is een werkboek voor de leerlingen, een handleiding voor docenten en een ouderbrief beschikbaar. Aan het lesprogramma is ook een ouderavond gekoppeld. Bij het trainingsmateriaal vindt u een opzet voor deze avond. De materialen worden beschikbaar gemaakt via een digitale leeromgeving.

‘Frisse Start’ is onderdeel van Helder op School (voorheen DGSG), het preventieprogramma voor het onderwijs op het gebied van roken, alcohol en drugs.

Werkvormen

 • Kennisoverdracht
 • (Eigen) oefensituaties
 • Reflectiemomenten
 • Video
 • Discussie
 • Stellingen

Trainer(s)

Susanne Weingart, wetenschappelijk medewerker programma Jeugd.

Meer informatie

Helder op School, preventieprogramma voor (o.a.) het voortgezet onderwijs

Organisator

Trimbos-instituut

Studielast

4 uur (12.00 – 16.00 uur). Er is geen studielast naast de contacturen.

Trainingsmateriaal

Na afloop van de training krijgt u toegang tot het trainingsmateriaal in de online leeromgeving. De kosten van dit materiaal zijn bij de prijs inbegrepen.

Prijs

€ 25,00 excl. btw

Prijs inclusief trainingsmateriaal

Algemene voorwaarden

Op alle trainingen en congressen van de Trimbos Academie zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Hierin staan ook de annuleringsvoorwaarden en de klachtenprocedure beschreven.