In Charge (voor preventiewerkers)

 • Intro
 • Iets voor u?
 • Inhoud
 • Praktisch

Leer docenten te werken met het lespakket ‘In Charge’ – het lespakket met een leefstijlbrede aanpak voor leerlingen vanaf 16 jaar in het voorgezet onderwijs en het MBO.

Wat leert u?

 • Inhoud van het lespakket (kennisoverdracht, opdrachten en gesprekken)
 • Uitvoering van de docententraining ‘In Charge’
 • Inzet van werkvormen en leermiddelen (o.a. werkbladen en filmpjes)

Samenvatting

‘In Charge’ is een lespakket voor leerlingen van de bovenbouw van het voortgezet onderwijs en studenten in de eerste twee leerjaren van het mbo. Tijdens de lessen leren de leerlingen en studenten hun zelfcontrole te vergroten om verleidingen beter te kunnen weerstaan. Verleidingen die invloed hebben op hoe ze zich voelen en presteren op korte termijn en wat ze kunnen bereiken op langere termijn. Bijzonder aan deze lessenserie is dat de aanpak leefstijl breed is, dus zowel effect heeft op het gebruik van middelen (alcohol, tabak, drugs) als gamen en overmatig eten, snacken etc..

Docenten die op hun school met dit lespakket willen gaan werken, worden hierin getraind door preventiewerkers van GGD’en of instellingen voor verslavingszorg in hun regio.

In deze training leert u als preventiewerker alles wat u nodig heeft om docenten te trainen in het geven van de lessen.

‘In Charge’ is onderdeel van Helder op School, al meer dan 30 jaar hét preventieprogramma op het gebied van roken, alcohol, drugs en overmatig gamen voor het onderwijs.

Het opleidingsaanbod van Helder op School voor preventiewerkers bestaat uit verschillende onderdelen:

*Preventiewerkers kunnen na het volgen van de ‘Basismodule Trainingsvaardigheden’ deelnemen aan de online modules per lespakket. Trainers die vóór 1 maart 2022 een Train-de-Trainer bij Helder op School hebben gevolgd kunnen zich direct inschrijven voor een module per lespakket.

Vragen? Neem contact op met Hanneke Katsis.

Behoort u tot de doelgroep?

U werkt als preventiewerker bij een ggd of bij een instelling voor verslavingszorg en bent betrokken bij de uitvoering van het preventieprogramma Helder op School in het voortgezet onderwijs of mbo. U wilt de docenten of mentoren in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs (havo/wo) en in de eerste twee leerjaren van het mbo (niveau 3 & 4) gaan trainen in het werken met het preventieve lespakket ‘In Charge’.

 • Preventiewerkers bij een ggd
 • Preventiewerkers van een instelling voor verslavingszorg

Vereist aanvangsniveau

 • Basiskennis alcohol en drugs
 • Trainingservaring

Leer van de experts

Het preventieprogramma Helder op School is gebaseerd op ruim 30 jaar praktijkervaring en onderzoek. De lespakketten en programma’s van Helder op School zijn afgestemd op leeftijd en onderwijsniveau en sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen. Helder op School heeft met een groot wetenschappelijk onderzoek naar het effect van verschillende educatiemiddelen in kaart gebracht wat werkt voor wie.

Resultaat

Na het volgen van deze training kunt u de docenteninstructie ‘In Charge’ gaan geven aan mentoren of docenten in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs (havo/wo) en in de eerste twee leerjaren van het mbo (niveau 3 & 4).

Certificaat

Na het volgen van de training ontvangt u een certificaat van deelname.

Programma

U leert tijdens deze training van 3 uur hoe u docenten kunt trainen om te werken met het lespakket ‘In Charge’ voor leerlingen en studenten vanaf 16 jaar. De lessen van ‘In Charge’ zijn gericht op het trainen van zelfcontrole waardoor jongeren beter in staat zijn verleidingen zoals alcohol en drugs te weerstaan. De leerlingen worden zich ook meer bewust van de risico’s van roken en het gebruik van alcohol en drugs en docenten krijgen eerder zicht op mogelijk problematisch gebruik.

Na afloop van de training krijgt u toegang tot een digitale docentenomgeving met daarin per les een docenteninstructie, werkbladen voor de leerlingen en eventuele presentaties, video’s en andere materialen.

Over ‘In Charge’

Het lesprogramma ‘In Charge’ bestaat uit 4 lessen en een app voor de smartphone: de ‘7-days challenge’. Tijdens de lessen denken de leerlingen na over verleidingen en de risico’s van verschillende gevaarlijke verleiders, zoals alcohol. Ze leren wat het belang is van wilskracht en op welke manier je wilskracht kunt trainen. Zij gaan zelf de slag met het trainen van hun zelfcontrolevaardigheden.

Een goede aanvulling op ‘In Charge’ is de ouderavond ‘Help, mijn kind gaat uit’ voor ouders van leerlingen van 16 jaar en ouder in het voortgezet onderwijs. Er is een aparte training voor preventiewerkers waarin u deze ouderavond leert geven.

‘In Charge’ is onderdeel van Helder op School (voorheen DGSG), het preventieprogramma voor het onderwijs op het gebied van roken, alcohol en drugs.

Werkvormen

 • Kennisoverdracht
 • (Eigen) oefensituaties
 • Reflectiemomenten
 • Video
 • Discussie
 • Stellingen

Trainer(s)

Liesbeth Naaborgh, projectleider Rookvrij Schoolterrein, Trimbos-instituut

Meer informatie

Helder op School, preventieprogramma voor (o.a.) vo en mbo

Lees meer over de inhoud van het lespakket In Charge voor leerlingen en scholen in de gratis downloadbare informatiefolder.

Organisator

Trimbos-instituut

Studielast

3 uur (10.00 – 13.00 uur). Er is geen studielast naast de contacturen.

Trainingsmateriaal

Na afloop van de training krijgt u toegang tot het trainingsmateriaal in de online leeromgeving. De kosten van dit materiaal zijn bij de prijs inbegrepen.

Prijs

€ 50,00 excl. btw

Prijs inclusief trainingsmateriaal

Algemene voorwaarden

Op alle trainingen en congressen van de Trimbos Academie zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Hierin staan ook de annuleringsvoorwaarden en de klachtenprocedure beschreven.