Samen Fris (voor preventiewerkers)

 • Intro
 • Iets voor u?
 • Inhoud
 • Praktisch

Leer docenten te werken met lespakket ‘Samen Fris’ – voor leerjaar 2 of 3 van het vo – voor preventie van roken, blowen en gebruik van alcohol.

Wat leert u?

 • Inhoud van het lesprogramma (kennisoverdracht, opdrachten en website voor ouders)
 • Uitvoering van de docenteninstructie
 • Gebruik van de leermiddelen in de digitale docentenomgeving

Samenvatting

‘Samen Fris’ is een lespakket voor leerlingen van het tweede of derde leerjaar van het voortgezet onderwijs en hun ouders. Door de risico’s van roken, blowen en het gebruik van alcohol te bespreken en de ouders opvoedtips te geven, neemt de kans af dat leerlingen tabak, drugs of alcohol gaan gebruiken. De ouders worden nadrukkelijk betrokken, omdat uit onderzoek blijkt dat zij meer invloed hebben dan zij zelf vaak denken. Docenten die op hun school met dit lespakket willen gaan werken, worden hierin getraind door preventiewerkers van ggd’en of instellingen voor verslavingszorg in hun regio. In deze training leert u als preventiewerker alles wat u nodig heeft om docenten te trainen in het geven van de lessen. ‘Samen Fris’ is onderdeel van Helder op School (voorheen DGSG), al meer dan 30 jaar hét preventieprogramma voor het onderwijs op het gebied van middelengebruik.

Vragen? Neem contact op met Hanneke Katsis.

Behoort u tot de doelgroep?

U werkt als preventiewerker bij een ggd of bij een instelling voor verslavingszorg en bent betrokken bij de uitvoering van preventieprogramma Helder op School in het reguliere voortgezet onderwijs. U wilt de docenten of mentoren in het tweede leerjaar gaan trainen in het werken met het preventieve lespakket ‘Samen Fris’.

 • Preventiewerkers bij een ggd
 • Preventiewerkers van een instelling voor verslavingszorg

Vereist aanvangsniveau

 • Basiskennis alcohol en drugs
 • Trainingservaring

Leer van de experts

Het preventieprogramma Helder op School is gebaseerd op ruim 30 jaar praktijkervaring en onderzoek. De lespakketten en programma’s van Helder op School zijn afgestemd op leeftijd en onderwijsniveau en sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen. Helder op School heeft met een groot wetenschappelijk onderzoek naar het effect van verschillende educatiemiddelen in kaart gebracht wat werkt voor wie.

Resultaat

Na het volgen van deze training kunt u de docenteninstructie ‘Samen Fris’ gaan geven aan mentoren of docenten in het tweede of derde leerjaar van alle schooltypen van het reguliere voortgezet onderwijs.

Certificaat

Na het volgen van de training ontvangt u een certificaat van deelname.

Programma

U leert tijdens deze training van 4 uur hoe u docenten kunt trainen om te werken met het preventieve lespakket ‘Samen Fris’. Het doel van de interventie is om jongeren te stimuleren om het drinken van alcohol uit te stellen tot in ieder geval 18 jaar en niet te gaan roken of blowen. De ouders van de leerlingen krijgen informatie en opvoedtips. Ook het onderwerp gamen komt aan bod.

Over ‘Samen Fris’

Het lespakket bestaat uit 4 lessen voor leerlingen en een website voor ouders waar zij alle informatie kunnen vinden. ‘Samen Fris’ is zowel op de leerlingen als op hun ouders gericht. De leerlingen worden zich meer bewust van de risico’s van roken en het gebruik van alcohol en drugs. Ook wordt er aandacht besteed aan de sociale norm dat roken, drinken en drugsgebruiken niet normaal is. De ouders krijgen informatie en opvoedtips en worden gestimuleerd om het gesprek met hun kind over middelengebruik aan te gaan

Naast de website voor ouders is er een handleiding voor docenten en een digitale docentenomgeving met diverse materialen. Onderdeel van de lessen is een onderzoekje in de klas naar de houding ten aanzien van middelengebruik. De (anonieme) resultaten hiervan worden naar de ouders gestuurd.

‘Samen Fris’ is onderdeel van Helder op School (voorheen DGSG), het preventieprogramma voor het onderwijs op het gebied van roken, alcohol en drugs.

Werkvormen

 • Kennisoverdracht
 • (Eigen) oefensituaties
 • Reflectiemomenten
 • Video
 • Discussie
 • Stellingen

Trainer(s)

Susanne Weingart, wetenschappelijk medewerker programma Opvoeding & Educatie

Meer informatie

Meer over het preventieprogramma Helder op School

Organisator

Trimbos-instituut en Helder op School

Studielast

4 uur (12.00 – 16.00 uur). Er is geen studielast naast de contacturen.

Trainingsmateriaal

Na afloop van de training krijgt u toegang tot het trainingsmateriaal in de online leeromgeving. De kosten van dit materiaal zijn bij de prijs inbegrepen.

Prijs

€ 25,00 excl. btw

Prijs inclusief trainingsmateriaal

Algemene voorwaarden

Op alle trainingen en congressen van de Trimbos Academie zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Hierin staan ook de annuleringsvoorwaarden en de klachtenprocedure beschreven.