WHO Collaborating Centre

Het Trimbos-instituut is een WHO Collaborating Centre for mental health services and interventions over the life-course.

Een WHO Collaborating Centre is lid van een samenwerkingsnetwerk tussen instellingen, opgezet door de WHO ter ondersteuning van de tenuitvoerlegging van zijn programma op alle niveaus. Dit netwerk versterkt de slagkracht van de WHO om zijn mandaat uit te voeren.

Als WHO Collaborating Centre heeft het Trimbos-instituut de volgende taken:

  • Ondersteuning van het Mental Health Programme van de WHO, dat tot doel heeft bewezen effectieve 'good practices' te verspreiden in de geestelijke gezondheidszorg.
  • Het verzamelen van voorbeelden van organisaties die een voortrekkersrol vervullen, en bekendheid te geven aan de positieve effecten hiervan op het gebied van voorlichting over mentale gezondheid, preventie en sociale inclusie.
  • Het faciliteren van de verspreiding van deze effectieve 'good practices' onder andere organisaties en het bevorderen van uitwisseling en het delen van kennis door organisaties en individuen op lokaal niveau en wereldwijd met elkaar in contact te brengen.
  • De WHO selecteert organisaties met wie zij een samenwerkingsverband aangaat. Deze organisaties helpen de WHO om zo kosten effectief mogelijk zijn strategische doelen op lokaal en mondiaal niveau te bereiken. Tegelijkertijd wordt hiermee de wetenschappelijke validiteit van de WHO activiteiten vergroot en wordt een impuls gegeven aan het ontwikkelen en versterken van de invloed en slagvaardigheid van instituten op landelijk en regionaal niveau.

Lees meer over de functie van WHO Collaborating Centres.