Minder mensen die roken door tabaksontmoedigingsbeleid

Nederland wordt steeds meer rookvrij. Maar waarom? De overheid wil roken ontmoedigen om zo gezondheidsschade en zorgkosten te verminderen. Daarom wordt er beleid ontwikkeld om het gebruik van tabak te ontmoedigen. Oftewel: tabaksontmoedigingsbeleid. Dit gebeurt door de wet aan te passen, tabak duurder te maken (tabaksaccijns) en voorlichting over stoppen met roken te geven. 

Hoe ziet effectief tabaksontmoedigingsbeleid er uit?

Voor een rookvrije samenleving is het belangrijk dat minder jongeren beginnen met roken. En dat er meer mensen stoppen met roken. Niet-roken moet de norm worden. Maar hoe pak je dit aan? Effectief tabaksontmoedigingsbeleid berust op 5 pijlers die elkaar ondersteunen en versterken. Deze pijlers komen overeen met de aanpak van het roken van de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie).  

Dit zijn:

  1. Tabak uit het zicht brengen van (vooral) kinderen, bijvoorbeeld door inperken van tabaksverkoop en instellen van rookverboden (rook- en tabaksvrije omgeving)
  2. Tabaksproducten minder aantrekkelijk maken, bijvoorbeeld door verbod op smaakstofjes en waarschuwingen op de verpakking (productregulering)
  3. Tabak duurder maken (accijnsinstrument)
  4. Stimuleren om te stoppen met roken (campagnes)
  5. Mensen die willen stoppen met roken helpen (stopondersteuning)

Welke maatregelen zijn er nodig en welk effect hebben zij?

Maatregelen en effecten voor tabaksontmoedigingsbeleid
Rookvrij beleid of Tabaksontmoedigingsbeleid: wat is het verschil?
In dit dossier spreken wij over tabaksontmoedigingsbeleid, maar je kunt ook de term ‘rookvrij beleid’ of ‘rookbeleid’ tegenkomen als je hierover leest. Rookvrij beleid wordt vaak gebruikt als het gaat om beleid dat gemaakt wordt om omgevingen rookvrij te maken. Beleid om het gebruik van tabak te ontmoedigen, oftewel tabaksontmoedigingsbeleid is breder. Hier valt bijvoorbeeld ook het duurder maken van tabak onder. Daarom gebruiken wij deze term.
Meer producten

Producten

Nieuws

De overheid moet alert blijven op de tabakslobby
2 november 2021 - Vergeleken met andere landen heeft de Nederlandse overheid de tabakslobby in 2020 beter op afstand gehouden. Dat blijkt..
Roken in de auto schadelijker dan gedacht
21 januari 2021 - Onderzoek laat zien dat de hoeveelheid tabaksrook in een auto hoger kan worden dan bijvoorbeeld in de rokerige cafés van..
Toch nog invloed tabaksindustrie op tabaksontmoedigingsbeleid
17 november 2020 - Overheden mogen volgens internationale afspraken alleen noodzakelijke contacten onderhouden met de tabaksindustrie. Toch..

Meer nieuws over dit onderwerp

Publicaties

Kuijpers, T. G., Kunst, A. E., & Willemsen, M. C. (2019). Policies that limit youth access and exposure to tobacco: a scientific neglect of the first stages of the policy process. BMC Public Health, 19, 825. doi:10.1186/s12889-019-7073-x

Mourik D. A. van, Candel, M. J. J. M., Nagelhout, G. E., Willemsen, M. C., Yong, H. H., Putte B. van den, Fong, G. T., & Vries, H. de (2019). How the New European Union's (Pictorial) Tobacco Health Warnings Influence Quit Attempts and Smoking Cessation: Findings from the 2016-2017 International Tobacco Control (ITC) Netherlands Surveys. International journal of environmental research and public health, 16(21). doi:10.3390/ijerph16214260

Willemsen, M. C., & Fooks, G. (2019). Tobacco industry access to policy elites and the implementation of Article 5.3 of the WHO Framework Convention on Tobacco Control. Tobacco Control, 0, 1-6. doi:10.1136/tobaccocontrol-2019-055251

Meer publicaties over dit onderwerp