Nieuws |

De Rookvrije Generatie: wat vinden inwoners daarvan?

De speeltuin, een parkje of een voetbalveld. Steeds meer plekken zijn rookvrij. Dat is mooi en past bij het doel van de Rookvrije Generatie; rookvrij opgroeien moet vanzelfsprekend zijn. Maar kennen inwoners de Rookvrije Generatie? Zijn ze het met de doelen van de Rookvrije Generatie eens? En werken ze er aan mee? Het Trimbos-instituut heeft hier in Amsterdam onderzoek naar gedaan.

Amsterdammers steunen de Rookvrije Generatie

De meerderheid van de Amsterdammers kent de Rookvrije Generatie. Ook zijn veel volwassenen het er mee eens om niet te roken op plekken waar kinderen zijn.

Dat Amsterdammers de acties zo breed steunen is positief, maar er is ook nog winst te behalen. Er moeten bijvoorbeeld meer plekken bij komen waar niet gerookt wordt, zodat meer kinderen rookvrij kunnen opgroeien.”

zegt wetenschappelijk onderzoeker dr. Tessa Scheffers-van Schayck.

Op de website van de Rookvrije Generatie worden tools en stappenplannen aangeboden voor gemeenten om aan de slag te gaan met het maken van rookvrije plekken.

Niet iedereen begrijpt de borden van de Rookvrije Generatie

De borden die aangeven dat een plek rookvrij is, worden niet altijd begrepen. Zo weet bijvoorbeeld niet iedereen wat de woorden “Rookvrije Generatie” of het vinkje op de bordjes betekent. Scheffers-van Schayck:

Het is belangrijk dat wat je communiceert duidelijk is voor iedereen. Denk in je communicatie dus aan mensen met een lage sociaaleconomische positie of mensen die weinig Nederlands spreken. Betrek deze doelgroep zoveel mogelijk bij het ontwikkelen van materialen.”

Investeer in de naleving van rookvrije plekken

Helaas blijken niet alle rookvrije plekken altijd daadwerkelijk rookvrij te zijn. Zo worden er soms sigarettenpeuken gevonden op rookvrije plekken. “Rookvrij moet de norm worden. Dat kan alleen als mensen elkaar aanspreken als zij zien dat er op een rookvrije plek gerookt wordt.” zegt Scheffers-van Schayck. Gezondheidsfondsen voor Rookvrij geeft voor bedrijven en organisaties  tips over hoe rokers kunnen worden aangesproken op hun rookvrije terreinen.

Over dit onderzoek

In 2018-2021 heeft het Trimbos-instituut, samen met Gezondheidsfondsen voor Rookvrij en Pharos, in opdracht van ZonMw een onderzoek uitgevoerd naar de potentiële ‘impact’ van de Rookvrije Generatie beweging in Amsterdam. Daarbij is gekeken naar het bereik, draagvlak en doelen van de Rookvrije Generatie beweging. Ook is onderzocht of er verschillen bestaan tussen inwoners met een lage of hoge sociaaleconomische positie. Op basis van dit onderzoek worden meerdere aanbevelingen voor gemeenten gedaan


Wat is de Rookvrije Generatie?

In 2015 zijn het Longfonds, KWF Kankerbestrijding en de Hartstichting de beweging “Op weg naar een Rookvrije Generatie” gestart. Het doel van de Rookvrije Generatie is om kinderen op te laten groeien in een wereld waarin zij niet worden blootgesteld aan tabaksrook en tabaksproducten en daardoor niet meer verleid worden om te beginnen met roken.


Meer informatie:

Tessa Scheffers - van Schayck
Wetenschappelijk onderzoeker Epidemiologie