Nieuws |

Minder mensen stoppen met roken

In 2021 hebben minder mensen een poging gedaan om te stoppen met roken dan in 2020. Het aantal rokers in Nederland is dit jaar dan ook niet verder afgenomen. Dat blijkt uit de kerncijfers roken 2021 die vandaag uitkomen.

Programmahoofd Tabaksontmoediging bij het Trimbos-instituut Marc Willemsen:

In het Nationaal Preventieakkoord heeft de overheid als doel gesteld dat jaarlijks 50 procent van de rokers een serieuze stoppoging doet. Dat wordt nu absoluut niet gehaald. Dit betekent dat de overheid snel actie moet ondernemen en vooral moet inzetten op maatregelen die rokers kunnen verleiden om actiever met stoppen met roken bezig te gaan en het makkelijker maken om rookvrij te blijven.”

Aantal mensen dat stopt met roken gedaald

In 2021 antwoordde 31 procent van de rokers ‘ja’ op de vraag: ‘heeft u in het afgelopen jaar wel eens geprobeerd te stoppen met roken en heeft u dat 24 uur of langer volgehouden?’. In 2020 zei nog 36 procent van de rokers ‘ja’, nu dus nog maar 31 procent.  Willemsen: “Het is de eerste keer dat we zo’n grote daling zien in het aantal stoppogingen. Bij het invoeren van nieuwe maatregelen rondom tabaksontmoediging zien we vaak dat rokers een prikkel krijgen om te gaan stoppen met roken. De maatregelen in het Preventieakkoord hadden effect in het verleden, maar in 2021 zijn er nauwelijks nieuwe maatregelen ingevoerd. Er moeten nu echt nieuwe maatregelen komen om het stopproces bij rokers weer op gang te helpen. Éen actie is wel net ingevoerd: de nieuwe PUUR Rookvrij campagne die het gevaar van derdehands rook voor jonge kinderen laat zien. Deze campagne voor rokers is een eye opener. Hopelijk gaat dit net het zetje geven om te stoppen met roken. Ook is het van belang dat dit niet bij een eenmalige impuls blijft, maar dat de campagne langdurig en intensief wordt doorgezet.”

Hulp bij stoppen met roken

Mensen die willen stoppen met roken hebben bijna allemaal een zetje nodig. Zorgverleners hebben hier een belangrijke rol in. De gezondheid van iedere rokende patiënt of cliënt gaat erop vooruit als hij of zij niet meer rookt. Daarom zou elke zorgverlener een gesprek over roken moeten voeren en minimaal een stopadvies geven. Voor zorgverleners heeft het Trimbos een gratis e-learning om dat te oefenen.

Rookt u zelf en wilt u stoppen met roken? Ga dan Ikstopnu.nl of bel met de gratis Stoplijn – ☎️ 0800-1995


Het Nationaal Preventieakkoord

Om gezondheidsschade en zorgkosten te verminderen wil de overheid roken nadrukkelijk ontmoedigen. In het Nationaal Preventieakkoord staan maatregelen die moeten leiden tot een rookvrije generatie in 2040. Het preventieakkoord is een lange-termijn afspraak tussen de overheid en maatschappelijke organisaties. Doordat er verkiezingen zijn geweest en er een nieuw kabinet is gekomen, moet de invulling van het preventieakkoord voor de komende jaren in de nieuwe kabinetsperiode nog een vervolg gaan krijgen.


Leefstijlmonitor

De gegevens in deze factsheet zijn afkomstig uit de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor van CBS i.s.m. RIVM en Trimbos-instituut, 2021.

Marc Willemsen
Programmahoofd Tabak