Wegwijzer helpt beleidsmakers bij lokaal preventiebeleid

Speciaal voor (nieuwe) wethouders, raadsleden en beleidsadviseurs hebben we wetenschappelijke kennis en praktische handreikingen bij elkaar gezet over preventie van alcohol, roken en drugs en het bevorderen van mentale gezondheid. Thema's waarin van gemeenten de komende vier jaar veel wordt verwacht.

Wethouders en raadsleden hebben na de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart meer dan ooit de belangrijke opgave om de gezondheid van hun inwoners te ondersteunen en te versterken. De ambitie landelijk en regionaal is om  gezondheidsschade op de korte én lange termijn te voorkomen.

Lokaal preventieakkoord

Diverse gemeenten hebben een lokaal preventieakkoord opgesteld om met gezondheid aan de slag te gaan. Tegelijkertijd is er nog veel werk aan de winkel om de implementatie en uitvoering te realiseren. Maar waar begin je? Welke methoden werken, of niet? En hoe kunnen we van andere gemeenten leren?

Wegwijzer

Het Trimbos-instituut heeft veel onderzoek gedaan en samengewerkt met gemeenten naar effectieve methoden binnen de zorg, ggz en sociaal domein. Deze kennis en praktijkvoorbeelden zijn nu overzichtelijk samengevat in de Wegwijzer Lokaal preventiebeleid. Hier vinden gemeenten in een oogopslag een overzicht van beschikbare wetenschappelijk onderbouwde methoden, praktijkvoorbeelden en trainingen.

Meer gezondheid, meer veerkracht

Er speelt veel bij gemeenten op uiteenlopende thema’s; van veiligheid, klimaat en woningmarkt tot werk en onderwijs. Om die uitdagingen te realiseren hebben gemeenten veerkrachtige en gezonde burgers nodig op elk niveau en in iedere levensfase, van jong tot oud.

Belangrijk is om aan de voorkant van gezondheid te werken en daar waar nodig gerichte zorg en hulp te bieden aan mensen die kwetsbaarder kunnen zijn door tegenslag of ziekte. De focus is om de aankomende jaren actiever met preventie aan de slag  te gaan om gezondheidsschade en bijbehorende kosten te verminderen.

De Wegwijzer Lokaal preventiebeleid biedt onder andere een compact overzicht van wat werkt om middelengebruik van alcohol, tabak en drugs tegen te gaan, en hoe om te gaan met verslavings- en psychische problematiek in de wijk. Daarnaast blijft zorg voor langdurige psychische aandoeningen nodig met inzet op het verbeteren van sociale inclusie en destigmatisering in de gemeente.