Bewustwording & vroegsignalering in Preventieakkoord Alcohol

‘Bewustwording en vroegsignalering’ is één van de vijf thema’s in het Preventieakkoord Problematisch Alcoholgebruik. De deelnemende partijen hebben samen ambities, concrete doelstellingen en acties geformuleerd.

Landelijke bewustwordingscampagnes

De deelnemende partijen hebben afgesproken de bestaande landelijke campagnes NIX18 en Ikpas/’40 dagen geen druppel’ voort te zetten. Meer informatie over deze campagnes vindt u op de pagina Voorlichting en Bewustwording.

Kennis over schadelijke gevolgen

Eén van de doelstellingen van het akkoord is om de Nederlandse burgers beter bekend te maken met de schadelijke gevolgen van alcoholgebruik. Meer informatie hierover vindt u op de pagina’s Alcohol en de lichamelijke gezondheidAlcohol en de psychische gezondheidMaatschappelijke gevolgen alcoholgebruik.

Video: risico's van alcoholgebruik

Vroegsignalering

In het Preventieakkoord Problematisch Alcoholgebruik worden diverse acties ingezet om vroegtijdige herkenning van alcoholmisbruik en alcoholafhankelijkheid te verbeteren. Zo is onder andere het Samenwerkingsverband Vroegsignalering Alcoholproblematiek (SVA) opgericht. Het SVA zet zich ervoor in om problematisch alcoholgebruik terug te dringen, door ervoor te zorgen dat mensen met een (beginnend) alcoholprobleem sneller effectieve ondersteuning krijgen. Op de website van het SVA vindt u meer informatie over vroegsignalering in verschillende doelgroepen. Op de site van het Expertisecentrum Alcohol vindt u ook meer informatie over vroegsignalering onder andere in de huisartsenpraktijk, op de Spoedeisende Hulp (SEH), op het werk en voor de doelgroep 50-plussers.

Onderzoek naar bewustwording en vroegsignalering

Het volgende onderzoek is uitgevoerd op het gebied van bewustwording:

  • Onderzoek naar mogelijke verplichte etikettering van alcoholhoudende dranken. Het doel van dit onderzoek is het verkennen van de mogelijkheid van verplichte etikettering van alcoholhoudende dranken (zwak-alcoholhoudende dranken: <15% en sterke dranken: ≥15%).

Links