De Praktijkondersteuner GGZ

Als poortwachter van de GGZ speelt de huisarts een cruciale rol in de herkenning, diagnostiek, behandeling en begeleiding van personen met psychische problematiek. De huisarts wordt daarbij ondersteund door een praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ).

Onder invloed van het beleid van de afgelopen jaren om de GGZ in de huisartsenpraktijk te versterken, is het percentage huisartsenpraktijken dat werkt met een POH-GGZ sterk toegenomen, van 27% in 2010 naar 87% in 2016.

Wat doet een POH-GGZ?

De POH-GGZ biedt vraagverheldering, diagnostiek, kortdurende behandeling of (langer durende) ondersteuning en begeleiding aan personen met psychische klachten, of een lichte of stabiele chronische psychische stoornis. Centraal hierbij staat het aanpassingsvermogen van betrokkene en haar/zijn vermogen tot zelfmanagement. De POH-GGZ is doorgaans opgeleid als sociaal-psychiatrisch verpleegkundige, maatschappelijk werker of (basis-)psycholoog. Door het hele land worden post-hbo-opleidingen tot POH-GGZ aangeboden.

Competenties POH-GGZ

De functie van de POH-GGZ is volop in ontwikkeling. In 2014 heeft de Landelijke Huisartsen Vereniging, in samenwerking met onder andere het NHG, InEen en de Landelijk Vereniging voor POH-GGZ een functie- en competentieprofiel voor de POH-GGZ uitgebracht. Dit profiel wordt gezien als een tussenstap in de doorontwikkeling van de POH-GGZ, mogelijk naar een beroep met een eigen hbo-opleiding en BIG-registratie.

Onderzoek naar succesfactoren van functie POH-GGZ

Er is nog weinig bekend over de effectiviteit en doelmatigheid van de hulp die de POH-GGZ biedt, en of verschillen tussen praktijken in hoe de functie is georganiseerd hierbij een rol spelen.

Het Trimbos-instituut en de Landelijke Verenging POH-GGZ zijn daarom bezig met een onderzoek naar hoe de functie POH-GGZ het beste georganiseerd en uitgevoerd kan worden. Zodat patiënten en hulpverleners tevreden zijn, en de hulpverlening door de POH-GGZ effectief is, tegen aanvaardbare kosten.

Het onderzoek leidt tot concrete aanbevelingen over hoe obstakels voor adequate hulpverlening van de POH-GGZ kunnen worden weggenomen, en hoe succesfactoren beter kunnen worden doorgevoerd in de praktijk.

Meer informatie?

Neem contact op met Jasper Nuijen.

Onderzoek POH-GGZ

Wilt u weten hoe de functie van de POH-GGZ zich ontwikkelt? Dan kunt u een bijdrage leveren.

Onderzoek naar de POH-GGZ