Depressiepreventie bij werkenden in stressvolle beroepen

De mentale gezondheid en psychosociale belasting van zorgmedewerkers is sinds enkele jaren een belangrijk onderwerp voor werkgevers. Het tijdig aanpakken van stress en spanningsklachten op de werkvloer kan eraan bijdragen dat het aantal depressies vermindert.

Projectomschrijving

Het project ‘Depressiepreventie bij werkenden in stressvolle beroepen’ is specifiek gericht op zorgmedewerkers. Met het project is een leidraad ontwikkeld waarin vier stappen worden beschreven om mentale klachten bij zorgmedewerkers te voorkomen. Ook wordt in deze leidraad uitgelegd waarom deze stappen noodzakelijk zijn en wie wat kan doen. De leidraad is bedoeld voor werkgevers in de zorg, hun afdelingen HRM, beleidsmakers en overige betrokkenen. De aanpak is echter ook goed toepasbaar op andere sectoren met medewerkers die een verhoogd risico lopen op stress en spanningsklachten.

Het project is in 2021 afgerond. Op deze projectpagina zijn de publicaties en producten te vinden die zijn voortgekomen uit het project.

 

Publicaties

Menco, L., Bransen, E., Kramer, J., Van den Kieboom, M., Nieuwenhuijsen, K., Los, F., Roseboom, M. (2021). Leidraad: Zo voorkom je mentale klachten bij zorgmedewerkers. Utrecht: Trimbos-instituut, 2021.

Menco, L., Bransen, E., Kramer, J., Van den Kieboom, M., Nieuwenhuijsen, K., Los, F., Roseboom, M. (2021). Voorkómen van mentale klachten bij zorgmedewerkers: Visies en ervaringen van zorgmedewerkers en arboprofessionals in kaart gebracht. Utrecht: Trimbos-instituut, 2021.