Depressiepreventie bij jongeren

Jaarlijks heeft 1 op de 5 jongeren last van psychische klachten zoals angst en depressie en maakt 1 op de 22 een depressie door. Dit zijn forse cijfers: in een klas van 25 leerlingen zijn er gemiddeld 5 leerlingen met psychische problemen en 1 met een depressie.

Projectomschrijving

Het project 'Depressiepreventie bij jongeren' richt zich op jongeren van 12-18 jaar. Mede op basis van een inventarisatie in het veld is geconstateerd dat er goede voorbeelden zijn om depressie bij jongeren te voorkomen en te behandelen door gerichte en effectieve programma's. Door gesprekken met professionals en jongeren is ook geconstateerd dat dergelijke programma’s nog niet overal structureel zijn ingevoerd. Het ontbreekt in gemeentes vaak aan beleid, regie en een goede samenwerking op het gebied van depressiepreventie. De sociale kaart is niet altijd op orde, soms kennen organisaties elkaar niet, de urgentie wordt niet altijd gevoeld en jongeren raken buiten beeld omdat niemand ze het hele proces door volgt. Niet iedere jongere die dat nodig vindt de weg naar goede informatie, begeleiding of hulp. Vanuit dit project is het programma Rondom Jong ontwikkeld. Het programma is een een samenwerkingsinstrument, dat is ontwikkeld om ketenpartners rond depressiepreventie bewust te maken van de taken en verantwoordelijkheden van de partijen zelf en die van de partners en de stappen die gezet kunnen worden.

Het project is in 2019 afgerond. Op deze pagina is meer informatie te vinden over het project.

 

Publicaties

Rondom Jong en bijbehorend materiaal is te bestellen of downloaden in de webwinkel.

Contact

Vragen over het project en/of producten die zijn ontwikkeld? Neem dan contact op met de Linda Bolier: lbolier@trimbos.nl.