Jeugd en het nieuwe coronavirus

Voor kinderen en jongeren is het een onrustige tijd. Vanwege het coronavirus (COVID-19) konden zij lange tijd niet naar school of naar hun sportclub. Maar ook nu dit inmiddels op de meeste plekken wel weer kan is hun dagelijks leven nog niet helemaal hetzelfde als vóór de pandemie. Dit kan gevolgen hebben voor het mentale welbevinden van kinderen. Angst voor het virus. Moeite met wennen aan de nieuwe (thuis)situatie. Het gemis van structuur in de week. Ook kan het zo zijn dat kinderen nu ze thuis zitten meer tijd achter het scherm (zoals computer, tv, tablet) doorbrengen.

Op deze pagina

 

Wat u als gemeente kunt betekenen voor jongeren in coronatijd
Het kabinet stelt € 58,5 miljoen beschikbaar aan gemeenten om jongeren en jongvolwassenen meer perspectief te bieden in coronatijd. Jongeren moeten door de coronamaatregelen op relatief veel leefgebieden inleveren terwijl zij zelf doorgaans niet tot een risicogroep behoren. Ze ervaren vaak meer dan andere leeftijdsgroepen mentale gezondheidsproblemen zoals eenzaamheid, somberheid en angst. Met dit Jeugdpakket kunnen gemeenten investeren in de mentale gezondheid van jongeren en hen meer mogelijkheden bieden voor activiteiten en ontmoetingen, binnen de geldende beperkingen. Het Nederlands Jeugdinstituut, het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, het RIVM, Gezonde School, Pharos, de gemeente Rotterdam en het Trimbos-instituut bieden gemeenten handvatten voor deze initiatieven. In januari zal een aanvullende handreiking voor gemeenten verschijnen met adviezen om de mentale gezondheid van jeugd te bevorderen. Ontdek wat ú als gemeente kunt doen

Ondersteuning KOPP/KOV professionals, kinderen, ouders en naasten

Voor kinderen van ouders met psychische problemen of verslavingsproblemen (KOPP/KOV-kinderen, voorheen KOPP/KVO-kinderen) is er opeens veel veranderd nu de scholen gesloten zijn en veel face-to-face ondersteuning is weggevallen vanwege het nieuwe coronavirus (COVID-19). Voor deze kinderen en hun ouders kan het best een uitdaging zijn om nu dag en nacht thuis met elkaar door te brengen. Met de aanvullende tips en handvatten van het Trimbos-Instituut en de leden van het Landelijk Platform KOPP/KOV kunnen ouders, KOPP-kinderen, naasten en professionals helpen om zo goed mogelijk door deze uitzonderlijke situatie te komen. 

Informatie & tips voor KOPP/KOV professionals, kinderen, ouders en naasten

Cliënten ondersteunen

De volgende bronnen helpen zorgprofessionals om kinderen en jongeren (beter) te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Daarbij gaat het onder andere om kinderen en jongeren van ouders met een verslaving of psychische aandoening.

Nederlands Jeugdinstituut
In hun coronadossier informeert het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) kinderen, ouders, opvoeders en professionals over de gevolgen van het coronavirus. Zij bieden adviezen en leggen de nieuwste maatregelen voor kinderen en ouders uit. Het NJI actualiseert de pagina voortdurend.  

Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie 
Hoe praat je met kinderen over de impact van het virus, bijvoorbeeld als zij angstig zijn of autisme hebben? Hier staan handige adviezen en hulpmiddelen om het gesprek met je kind aan te gaan.

Stichting Jeugd Interventies (SJI) en Academische Werkplaats Risicojeugd (AWRJ)
Gezinsgericht werken in Justitiële Jeugdinrichtingen en Jeugdzorgplusinstellingen ten tijde van de coronacrisis. Tips voor medewerkers hoe het contact met het (gezins)-systeem te stimuleren en hoe om te gaan met spanningen en situaties als gevolg van beperkende maatregelen.

Grip op je Dip: online aanbod voor jongeren van 16 tot 25 jaar

Juist nu, tijdens de coronacrisis, kunnen jongeren te maken krijgen met stemmingsklachten. Ze kunnen bijvoorbeeld meer gaan piekeren, zijn bang over hoe het verder gaat of vinden het lastig om een nieuw dagritme te vinden in de nieuwe situatie. Soms voelen jongeren zich eenzaam of zijn er spanningen in de thuissituatie.

Op Gripopjedip.nl kunnen jongeren in de leeftijd van 16 tot 25 jaar snel en zonder wachtlijst terecht met hun vragen over gevoelens, zorgen of dips. Gratis en anoniem. De ‘dipdeskundigen’ van Grip op je Dip zijn professionals van diverse GGZ-instellingen (Dimence/Impluz, Youz, Indigo, Mediant en Ypse). Jongeren kunnen zichzelf aanmelden en daarnaast kunnen professionals in het onderwijs, de jeugdhulp, welzijn en in de huisartsenzorg doorverwijzen naar Grip op je dip. 

Op Gripopjedip.nl kunnen jongeren:

  • Mailen met een dipdeskundige. De dipdeskundige biedt een luisterend oor, helpt de jongere op om te gaan met (beginnende) depressieve klachten en geeft advies voor een beter gevoel.
  • Online en anoniem de groepscursus volgen. De cursus bestaat uit zes begeleide chatsessies en is grotendeels gebaseerd op cognitieve gedragstherapie. De jongeren komen in contact met andere jongeren die ook last hebben van somberheidsklachten en wisselen ervaringen en tips uit. Voor de komende tijd staan verschillende cursussen ingepland die nog ruimte hebben voor deelnemers.

Alles oké? Supportlijn

De 'Alles oké? Supportlijn' biedt support aan iedereen tussen de 18 en 24 jaar als het even niet zo lekker gaat. Dit kan door gratis en anoniem te chatten of bellen met een getrainde vrijwilliger. De 'Alles Oké? Supportlijn' is een initiatief van De Kindertelefoon. Al meer dan 40 jaar praat De Kindertelefoon met kinderen en jongeren van 8 tot 18 jaar. In 2021 heeft De Kindertelefoon de Alles Oké? Supportlijn opgericht, omdat ook iedereen van 18 tot 24 jaar een luisterend oor verdient. De vrijwilligers die achter de chat en telefoon zitten, zijn speciaal voor deze supportlijn opgeleid.

Ga naar allesisoke.nl

 

Rookvrije Start: stoppen-met-roken hulp zwangere vrouwen en ouders

Zwangere vrouwen en ouders kunnen zich momenteel zorgen maken over hun eigen gezondheid en die van hun (ongeboren) kind. Juist vanwege het coronavirus kan er extra motivatie zijn om aan een gezonde leefstijl te werken en weerstand op te bouwen. Het is belangrijk dat u dan als zorgverlener weet wat u kunt vertellen over de risico's van corona voor rokers en welke stoppen-met-roken hulp er op dit moment beschikbaar is. 

Handige hulpmiddelen

Meer informatie over Rookvrije Start en corona

 

Jonge kinderen besteden 1 uur méér aan beeldschermmedia

Uit het Iene Miene Media-flitsonderzoek blijkt dat jonge kinderen (0 t/m 6 jaar) gemiddeld 2,5 uur besteden aan beeldschermmedia sinds de coronacrisis. Dit is bijna een uur meer dan normaal. Vooral het kijken van filmpjes is toegenomen (van 84 naar 114 minuten per dag) en het spelen van online spelletjes (van gemiddeld 29 naar 40 minuten). Daarnaast zijn ouders minder streng als het gaat om mediagebruik, zo blijkt uit aanvullend onderzoek onder het Landelijk Ouderpanel.

Hoeveel schermtijd is gezond? Dat gaan we onderzoeken

Een video call met je collega, een nieuw koffiezetapparaat bestellen via een webwinkel of 's avonds een mooie film kijken. Het gebruik van 'schermen' (digitale media) is - zeker nu in de huidige coronatijd - niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Het Trimbos-instituut en Netwerk Mediawijsheid hebben de handen ineen geslagen met als doel: meer grip krijgen op gezond gedrag in een digitale leefwereld. We brengen vanuit een positief perspectief in kaart wat er nodig is voor een (mentaal) gezond leven en hoe mensen meer grip kunnen krijgen op schermtijd en balans.

Ontdek hoe een nieuwe schijf van vijf hierbij helpt

Positie paper 'Gezond leven in een digitale wereld'

YouTubers over gezonde schermbalans

Youtubers vertellen over de voor- en nadelen van gamen en hoe je gezond blijft als je veel achter de computer of console zit.