Drugsgebruik, drugspreventie en het nieuwe coronavirus

Ook voor mensen die drugs gebruiken of professionals die drugsgebruik en schade door drugsgebruik proberen te voorkomen, is er veel veranderd door het nieuwe coronavirus. Zo beïnvloedt het virus de plek waar mensen gebruiken, de beschikbaarheid en handel, de monitoring en de risico’s. Daarnaast zijn er nog veel vragen over de de relatie tussen drugsgebruik en COVID-19, de ziekte die door het nieuwe coronavirus wordt veroorzaakt.

Als expertisecentrum voor drugs, verzamelt het Trimbos-instituut hier wetenschappelijke kennis over. Professionals kunnen deze kennis gebruiken voor hun preventie- en harm reduction-werk. Ons onderzoek naar drugsgebruik en drugsmarkten proberen we zo goed mogelijk door te laten gaan. 

Signalen

  • Polls op sociale media suggereren dat een groot deel van de (recreatieve) drugsgebruikers na de coronamaatregelen minder is gaan gebruiken of een 'pauze' heeft ingelast, althans op de korte termijn.
  • Redenen om minder (stimulantia) te gebruiken zijn: 'gebrek aan feestjes' en 'ik denk dat dit beter is voor mijn immuunsysteem.'
  • Het gebruik van hasj en wiet lijkt wel toe te nemen, vooral uit verveling.
  • Een kleinere groep gebruikers geeft aan meer of andere drugs te zijn gaan gebruiken, zoals psychedelica.
  • Bij de drugsinfolijn komen minder vragen binnen en bij de Monitor Drugsincidenten worden minder drugsincidenten gemeld. Onbekend is of dit betekent dat er minder (riskant) gebruikt wordt of dat zorgverleners te druk zijn om incidenten te melden.
  • Vanuit harm reduction-organisaties komen signalen dat heroïne mogelijk moeilijker verkrijgbaar is en er aan meer mensen methadon wordt verstrekt.