Mogelijk drempelverlagende werking voor jongeren

Het zou kunnen dat jongeren die alcoholvrij bier of alcoholvrije wijn drinken daarna sneller bier en wijn mét alcohol gaan drinken. Er is nog onvoldoende onderzoek gedaan om dit met zekerheid te kunnen stellen, maar er zijn wel een aantal onderzoeken die hier meer inzicht in geven.

Expertisecentrum Alcohol

Deze pagina is gemaakt door het Expertisecentrum Alcohol. Met wetenschappelijke kennis helpt het expertisecentrum professionals gezondheidsschade door alcohol terug te dringen. Op zoek naar informatie voor jezelf of een ander? Kijk op alcoholinfo.nl.

Blijf op de hoogte

Met de nieuwsbrief van het Expertisecentrum Alcohol:

E-mailadres(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Heeft u een vraag?

Stuur ons een mail
Expertisecentrum Alcohol

Door het drinken van de alcoholvrije varianten zouden jongeren al aan de smaak van bier en wijn wennen, waardoor de stap naar de alcoholhoudende versie kleiner zou kunnen worden. In het Nationaal Preventieakkoord wordt om deze reden dan ook gesteld dat alcoholvrije dranken niet bedoeld zijn voor jongeren onder de 18 jaar [1].

Alcoholvrij en alcohol onder scholieren

Het Peilstationsonderzoek is een landelijk onderzoek naar roken, drinken, drugsgebruik en internetgebruik onder scholieren van 10 tot en met 18 jaar. In het Peilstationsonderzoek Scholieren 2019 is voor het eerst onderzocht hoeveel alcoholvrije dranken scholieren in Nederland drinken [2].

In hetzelfde onderzoek is bekeken of jongeren die alcoholvrij drinken vaker alcoholhoudende dranken drinken dan jongeren die geen alcoholvrij drinken. Van de scholieren van 12 t/m 16 jaar die in de afgelopen maand alcohol hebben gedronken, blijkt 16% wekelijks ook alcoholvrije dranken te drinken. Van de jongeren die in de afgelopen maand geen alcohol hebben gedronken, dronk 7% wekelijks alcoholvrij [2]. Het is niet bekend wat deze jongeren eerder dronken: de alcoholvrije of de alcoholische drank. Er kan dus niet met zekerheid uit dit onderzoek worden afgeleid dat het drinken van alcoholvrije dranken daadwerkelijk leidt tot het drinken van alcoholische dranken.

Effect van reclame voor alcoholvrij

Het RIVM en het Trimbos-instituut hebben onderzoek gedaan naar het effect van reclame voor alcoholvrije dranken op jongeren. De jongeren zelf geven aan dat zij denken dat mensen door reclame voor alcoholvrije dranken eerder zullen kiezen voor alcoholvrije dranken als alternatief voor alcoholhoudende dranken [3]. Maar de jongeren denken ook dat ervaring met alcoholvrije dranken de drempel kan verlagen om dezelfde dranken ook mét alcohol te gaan proberen, omdat je dan al gewend bent aan de smaak. Volwassenen - ook ouders - zijn zich minder bewust van dit negatieve effect van reclame voor alcoholvrij [3]. Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van het Nationaal Preventieakkoord [1].

Gerelateerde pagina's

Referenties

  1. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (2018). Nationaal Preventieakkoord; naar een gezonder Nederland. Den Haag: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
  2. Rombouts, M., van Dorsselaer, S., Scheffers-van Schayck, T., Tuithof, M., Kleinjan, M. en Monshouwer, K. (2020). Jeugd en riskant gedrag 2019: Kerngegevens uit het Peilstationsonderzoek scholieren. Utrecht: Trimbos-instituut.
  3. De Wit, G.A., Everaars, B., Bilderbeek, B., Visscher, K., Hendrikx, R. en Voogt, C. (2021). Reclame voor en gebruik van alcoholvrije dranken. Utrecht: RIVM.
    Rombouts, M., van Dorsselaer, S., Scheffers-van Schayck, T., Tuithof, M., Kleinjan, M. en Monshouwer, K. (2020). Jeugd en riskant gedrag 2019: Kerngegevens uit het Peilstationsonderzoek scholieren. Utrecht: Trimbos-instituut. Geraadpleegd op 6-7-2021: https://www.rivm.nl/publicaties/reclame-voor-en-gebruik-van-alcoholvrije-dranken