Wat verstaan we onder ‘alcoholvrij’?

Wat is ‘alcoholvrij’ eigenlijk precies? Het lijkt logisch: zonder alcohol. Toch zijn er kleine verschillen in de manier waarop de term ‘alcoholvrij’ gebruikt wordt. We gaan in op de definities volgens de Alcoholwet en geven de definitie die wij in dit dossier hanteren.

Alcoholvrij volgens de wet

In de Nederlandse Warenwet is vastgelegd welke termen voor welk type drank gebruikt mogen worden [1].

  • ’Alcoholvrij bier’ mag alleen gebruikt worden voor bieren met ten hoogste 0,1% alcohol.
  • ‘Alcoholarm bier’ mag gebruikt worden voor bieren die meer dan 0,1% en ten hoogste 1,2% alcohol bevatten.
  • ‘Limonade’ en ‘frisdrank’ mogen uitsluitend gebruikt worden voor dranken die geen alcohol bevatten, tenzij de alcohol door een natuurlijk gistingsproces onbedoeld en onvermijdelijk is ontstaan tot een maximum van 0,5%. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren bij gefermenteerde dranken als kombucha of bij dranken die vruchtensappen bevatten.

Alcoholhoudend volgens de wet

Regels over de verstrekking van alcoholhoudende dranken zijn vastgelegd in de Alcoholwet. In de Alcoholwet worden alcoholhoudende dranken gedefinieerd als dranken die meer dan 0,5% alcohol bevatten, bij een temperatuur van 20 graden Celsius.

Alcoholvrij volgens Expertisecentrum Alcohol

Er bestaat dus geen exacte wettelijke definitie voor de term ‘alcoholvrij’. In dit dossier hanteren wij daarom de volgende definitie.

Alcoholvrije dranken zijn alcoholvrije varianten van dranken die normaal gesproken alcohol bevatten. Voorbeelden zijn alcoholvrij bier, alcoholvrije wijn en alcoholvrije cocktails (‘mocktails’).

Referenties

  1. Warenwetbesluit Gereserveerde aanduidingen (1998, 24 maart). Geraadpleegd op 23-10-2019: https://wetten.overheid.nl/BWBR0009499/2017-07-01.
  2. Alcoholwet (1964, 7 oktober). Geraadpleegd op 5-7-2021: https://wetten.overheid.nl/BWBR0002458/2021-07-01