Hoeveel alcoholvrij drinkt Nederland?

Er komen steeds meer alcoholvrije bieren en wijnen op de markt en ook het aanbod alcoholvrije spirits (alcoholvrije sterke dranken) neemt toe. Hoeveel volwassenen drinken alcoholvrije dranken en hoe zit het met het gebruik door scholieren?

Aanbod alcoholvrij steeds groter

De laatste jaren is het aanbod aan alcoholvrije dranken toegenomen. Zo hebben diverse bierproducenten geïnvesteerd in de verbetering van technieken om alcoholvrije bieren te brouwen. Dit heeft gezorgd voor een verbetering van de kwaliteit, wat weer tot gevolg heeft dat consumenten er sneller voor kiezen [1]. Naast alcoholvrije pils breidt het aanbod alcoholvrije en alcoholarme bieren zich uit met speciaalbieren, radlers en ciders [2].

Het aanbod alcoholvrije wijnen is de laatste jaren ook toegenomen en de verkoop van alcoholvrije wijnen stijgt [3].

Verder zien we tegenwoordig ook steeds meer alcoholvrije cocktails (ook wel mocktails genoemd), meer frisdranken specifiek gericht op volwassenen (zoals ginger ale of limonades met interessante smaakcombinaties) en zelfs alcoholvrije gedestilleerde dranken, zoals alcoholvrije gin [4].

Gebruik alcoholvrij door volwassenen

Cijfers over het gebruik van andere alcoholvrije dranken door volwassenen, zoals alcoholvrij bier of wijn, zijn afkomstig uit de aanvullende module middelen van de aanvullende module middelen van de Leefstijlmonitor 2020 [5].

 • Alcoholvrije wijn of cider wordt door 1,7% van de volwassenen gedronken. Vanwege de beperkte aantallen is het drinken van alcoholvrije wijn niet verder uitgesplitst naar geslacht, leeftijd en opleiding.
 • Ongeveer één op de acht volwassenen in Nederland (12,2%) dronk in 2020 maandelijks alcoholvrij bier [5].
 • Er zijn meer mannen (16,9%) dan vrouwen (7,5%) die maandelijks alcoholvrij bier drinken.
 • Mensen uit de leeftijdsgroep 25 tot 29 jaar (14,7%) en uit de leeftijdsgroep 30 tot 39 jaar (14,8%) drinken het vaakst alcoholvrij bier.
 • Jongvolwassenen (7,8%) en 75-plussers (8,3%) drinken minder vaak alcoholvrij bier.
 • De cijfers voor het gebruik van alcoholvrij bier verschillen ook naar opleidingsniveau. Hoogopgeleiden drinken het vaakst alcoholvrij bier (17,2%), gevolgd door middelbaar- (10,3%) en laagopgeleiden (6,8%).
 • Mensen die wel eens alcohol drinken, drinken vaker alcoholvrij bier dan mensen die geen alcohol drinken. Van de alcoholgebruikers drinkt 14,1% maandelijks alcoholvrij bier, van de niet-alcoholgebruikers is dit 4,9% .
 • Het gebruik van alcoholvrij bier is toegenomen van 10% in 2018 naar 12% in 2020 [5].

Cijfers gebruik alcoholvrije dranken door scholieren

In het HBSC-onderzoek van 2021 is gekeken naar de consumptie van alcoholvrije dranken door scholieren op het basisonderwijs (groep 8) en op het voortgezet onderwijs (12 t/m 16 jaar) [6]. Het gaat hierbij om dranken als alcoholvrij bier en alcoholvrije wijn of cider (zoals radler 0.0, Hugo 0.0 of Jillz 0.0).

Van de scholieren in groep 8 geeft 41% aan weleens een alcoholvrij drankje gedronken te hebben [6]. Jongens hebben vaker alcoholvrije dranken gedronken dan meisjes (respectievelijk 45% en 37%).

Van de scholieren op het voortgezet onderwijs drinkt 15% tenminste maandelijks een alcoholvrije drank [6]. Er zijn meer jongens (17%) dan meisjes (12%) die maandelijks alcoholvrij drinken (zie figuur) [6].

Referenties

 1. Jager, I. (2019). Waarom mensen steeds meer alcoholvrije drank drinken. Geraadpleegd op 08-04-2019.
 2. de Jongh, J. & Tramper, A. (2018). Nationaal bieronderzoek 2018: Een kwantitatief onderzoek naar de consumptie en beleving van bier in 2018 onder Nederlandse bierdrinkers. Amsterdam: Ruigrok NetPanel.
 3. Suurmeijer, M. (2019). Is Nederland klaar voor alcoholvrije wijn? Geraadpleegd op 08-04-2019: https://www.nielsen.com/nl/nl/insights/news/2019/is-netherlands-ready-for-alcohol-free-wine.html
 4. Homan, M. (2018). Alcoholvrije ‘gin’ van Britse boer verovert toprestaurants. Geraadpleegd op 08-04-2019: https://www.rtlz.nl/life/artikel/4152886/alcoholvrije-gin-van-britse-boer-verovert-toprestaurants
 5. LSM-A Middelen/Leefstijlmonitor, Trimbos-instituut i.s.m. RIVM en CBS.
 6. Boer M, van Dorsselaer S, de Looze M, de Roos S, Brons H, van den Eijnden R, Monshouwer K, Huijnk W, ter Bogt T, Vollebergh W, Stevens G. (2022) HBSC 2021. Gezondheid en welzijn van Jongeren in Nederland. Utrecht: Universiteit Utrecht, Trimbos-instituut en Sociaal en Cultureel Planbureau.