Gezondheid en welzijn van scholieren: HBSC

HBSC (Health Behaviour in School-aged Children) is een breed, internationaal onderzoek naar de gezondheid en het welzijn van scholieren.

Vragen?

featured_image
Saskia van Dorsselaer
Projectmedewerker Epidemiologie

In HBSC-Nederland werkt het Trimbos-instituut samen met de Universiteit Utrecht en het Sociaal en Cultureel Planbureau. HBSC levert kennis voor preventie en jeugdbeleid en zorgt dat we Nederland kunnen vergelijken met andere landen.

In HBSC gaan we verder dan het meten van gedrag: we zoeken naar factoren die dit gedrag kunnen beïnvloeden. Zo is het interessant om te weten hoeveel jongeren roken of stress hebben, maar ook of dit bijvoorbeeld samenhangt met schoolkenmerken en de situatie thuis.

Middelengebruik scholieren

Samen met het Peilstationsonderzoek levert HBSC feiten en cijfers over het alcohol- en drugsgebruik en het rookgedrag onder scholieren.

Onderwerpen in HBSC

Het HBSC-onderzoek vindt eens in de vier jaar plaats. Onderwerpen die in het onderzoek aan bod komen:

 • bewegen
 • voeding
 • overgewicht
 • roken
 • alcoholgebruik
 • gebruik van hasj of wiet (alleen voortgezet onderwijs)
 • seksuele gezondheid (alleen voortgezet onderwijs)
 • (digitaal) pesten
 • vechten
 • schoolbeleving
 • thuissituatie
 • relatie met ouders en vrienden
 • welbevinden en psychische problemen
 • meedoen in de samenleving

Vergelijken met andere landen

In bijna alle Europese landen stellen onderzoekers dezelfde vragen over gezondheid en welzijn onder de jeugd. Daardoor zijn scholieren uit verschillende landen goed met elkaar te vergelijken. Zonder deze internationale aanpak zouden we niet tot de conclusie gekomen zijn dat Nederlandse jongeren tot de gelukkigsten van Europa behoren.

HBSC is basis voor nieuw beleid

Met het HBSC-onderzoek kunnen scholen hun preventieprogramma's veel beter op maat maken. Ook biedt het andere onderzoekers (bijvoorbeeld bij GGD’en) vergelijkingsmateriaal voor hun eigen cijfers. Het HBSC-onderzoek vormt de basis voor nieuw beleid en rapporten die een beeld schetsen van de gezondheid van de Nederlandse jeugd.

HBSC maakt deel uit van de Leefstijlmonitor en zorgt voor de landelijke kerncijfers voor Middelengebruik en Seksuele gezondheid bij jongeren in de leeftijd 12-16 jaar. De cijfers van het onderzoek zijn tevens terug te vinden op de Staat van Volksgezondheid en Zorg.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over HBSC? Neemt u dan contact met ons op of download het meest recente rapport van HBSC-Nederland of het meest recente internationale onderzoeksrapport.

Op HBSC Nederland vindt u meer informatie over het onderzoek.

Aan de slag met preventie