Wetten en afspraken over alcoholreclames via sportsponsoring

Afspraken over alcoholreclame via sportsponsoring zijn in Nederland vastgelegd in de Mediawet en in de Reclamecode voor alcoholhoudende dranken (RVA) (Voor meer informatie, zie ‘Alcoholreclame en –marketing’ en ‘Wat wordt er gedaan tegen alcoholreclame’). Hier gaan we specifiek in op situaties waarbij een alcoholmerk onder de aandacht wordt gebracht door een sportactiviteit financieel te steunen.

Expertisecentrum Alcohol

Deze pagina is gemaakt door het Expertisecentrum Alcohol. Met wetenschappelijke kennis helpt het expertisecentrum professionals gezondheidsschade door alcohol terug te dringen. Op zoek naar informatie voor jezelf of een ander? Kijk op alcoholinfo.nl.

Blijf op de hoogte

Met de nieuwsbrief van het Expertisecentrum Alcohol:

E-mailadres(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Heeft u een vraag?

Stuur ons een mail
Expertisecentrum Alcohol

Mediawet

Volgens de Mediawet (1) mag in Nederland tussen 6:00 uur en 21:00 uur geen reclame voor alcoholhoudende producten worden getoond op televisie of radio, ter bescherming van jongeren. Een uitzondering hierop is wanneer een programma wordt gesponsord door een alcoholproducent. Een neutrale vermelding van de naam of van het (beeld)merk van het product mag dan worden getoond (1). Dit kan in Nederland voorkomen wanneer sportevenementen, die gesponsord worden door alcoholproducten, overdag worden uitgezonden op televisie. Er is in Nederland geen wetgeving die reclame via online media reguleert.

Reclamecode voor alcoholhoudende dranken

In Nederland geldt een zelfregulering door de industrie voor verantwoord reclame maken, namelijk de Nederlandse Reclame Code. De Reclame Code wordt beheerd en gecontroleerd door de Stichting Reclame Code en de Reclame Code Commissie. Specifieke afspraken over alcoholreclame zijn vastgelegd in de Reclamecode voor alcoholhoudende dranken (RVA) (2). De RVA wordt beheerd door de STIVA, een samenwerkingsverband van drankproducenten- en importeurs. Nederland is het enige Europese land waarin de inhoud van alcoholreclame niet via wetgeving maar zelfregulering wordt gereguleerd (3).

Afspraken over alcoholreclame

De RVA beschrijft een aantal afspraken over alcoholreclame en sport (2). Zo wordt in Art. 6 lid 4 genoemd dat reclame niet mag suggereren dat alcoholgebruik sportprestaties positief beïnvloedt. Verder beschrijft Art. 19 de afspraken over Sport- en evenementensponsoring. Hierin is vastgelegd dat het verbinden van een merknaam van een alcoholhoudende drank aan een evenement is toegestaan en dat sponsoring op fysieke dragers, zoals reclameborden, mag worden getoond. Verder is in Art. 21 vastgelegd dat reclame voor alcoholhoudende drank geen publiek mag bereiken dat voor meer dan 25% uit minderjarigen bestaat. Dit geldt ook voor (sport)evenementen. Art. 30 over Sport beschrijft dat reclame voor alcoholhoudende dranken niet mag worden gevoerd op een individuele sporter of sportploeg. Ook mag reclame voor alcoholhoudende dranken niet zichtbaar zijn op vervoersmiddelen of attributen die door de sporter of sportploeg wordt gebruikt bij actieve sportbeoefening. Verder mogen sporters die internationaal op het hoogste niveau beoefenen niet worden gebruikt in commercials en printuitingen voor alcoholproducten (2).

De STIVA beschrijft verder dat in de RVA een onderscheid wordt gemaakt tussen actieve sportbeoefening en passieve sportbeleving (4). Voor of tijdens de sportbeoefening mag geen alcohol worden gedronken in reclame-uitingen. ‘Op verantwoorde wijze genieten’ van alcoholhoudende dranken na het sporten of tijdens het kijken naar sport past wel binnen de richtlijnen van de RVA (4).

Gerelateerde pagina's

Referenties

  1. Mediawet, (2008, 29 december). Geraadpleegd op 21-07-2022 via: https://wetten.overheid.nl/BWBR0025028/2018-05-30
  2. Reclamecode voor alcoholhoudende dranken (RVA). (n.d.) Geraadpleegd op 21-07-2022 via: https://www.reclamecode.nl/nrc/reclamecode-voor-alcoholhoudende-dranken-rva/
  3. Nijkamp, L. & van Leeuwen, L. (2017). Alcoholreclame en restrictieve maatregelen: Een quickscan van wetenschappelijke literatuur en wet- en regelgeving in Nederland en Europa. Utrecht: Trimbos-instituut.
  4. STIVA. (n.d.). Reclamecode voor alcoholhoudende dranken, Art. 30 Sport. Geraadpleegd op 21-07-2022 via: https://stiva.nl/alcoholcode/content/sport/