Training en advies

Alle trainingen en voorlichtingen op het gebied van middelengebruik en werk worden op maat en in overleg met een deskundige samengesteld. Waar mogelijk wordt samengewerkt met regionale partners.

Trainingen en voorlichtingen

 • Korte bijscholingen zoals
  - Managementvoorlichtingen
  - Voorlichtingen voor medewerkers over alcohol en drugs
 • Trainingen op maat zoals
  - Functioneringsgesprekken en middelengebruik voor managers
  - Signaleren van overmatig gebruik
  - Uitdragen van ADM-beleid

Ontwikkeling van trainingen en eHealth modules voor managers en andere werknemers

 • Advies over en ontwikkeling van e-learningmodules op maat
 • Advies over en ontwikkeling van ‘on the job’ trainingen op maat en het trainen van trainers

Advies en consultancy op het gebied van ADM-beleid

 • Ondersteuning en advies bij het ontwikkelen en de implementatie ADM-beleid
 • Becommentariëren en advies van bestaand beleid
 • Leiden van focusgroepsdiscussies of bijeenkomsten met managers/OR over beslissingen rond een ADM-beleid