Alcohol-, drugs-, en medicijnbeleid (ADM-beleid)

Alcohol- en druggebruik op het werk is niet bij de wet verboden. Een bedrijf kan wel voorschriften vaststellen over het gebruik van alcohol onder werktijd en vóór aanvang van het werk voor zover dat invloed kan hebben op de arbeidsprestatie en de veiligheid van alle werknemers. Ook werknemers met een alcoholprobleem dat hun functioneren structureel negatief beïnvloedt, riskeren ontslag. De werknemer blijft primair verantwoordelijk voor zijn alcoholconsumptie.

 Waarom een ADM-beleid?

Op korte termijn kan een ADM-beleid zorgen voor verbetering van de veiligheid en kwaliteit van het werk en verhoging van de productiviteit. Op lange termijn kan een alcoholbeleid zorgen voor verbetering van de sfeer en de gezondheid van de werknemers. Hierdoor vermindert het ziekteverzuim.
Maar bovenal geeft een bedrijf met een duidelijk alcoholbeleid aan zich verantwoordelijk te voelen voor het welzijn van alle werknemers.

Wat staat in een volledig ADM-beleid?

Het meest effectieve ADM-beleid is een totale aanpak met daarin de rechten en de plichten van zowel werknemer als werkgever. Ook is het belangrijk dat het alcoholbeleid aansluit bij het bestaande gezondheids- en veiligheidsbeleid. Een goed ADM-beleid kan alcohol- en druggebruik uit de taboesfeer halen en een mentaliteitsverandering teweeg brengen bij alle lagen van de werknemers en bevat:

  • Preventie: regels over beschikbaarheid van alcohol, over voorlichting en scholing
  • Begeleiding: signalering, doorverwijzing en begeleiding door deskundigen
  • Correctie: disciplinaire maatregelen, toezicht en controle
  • Evaluatie: beoordeling van de effectiviteit van het beleid

Communicatie en betrokkenheid belangrijk

Een ADM-beleid kan alleen slagen als de medewerkers zich erbij betrokken voelen en als er een open sfeer is. Goede communicatie, een logische opbouw en duidelijke tijdsplanning van de invoering van het beleid zijn hierbij belangrijk. De bestaande communicatiekanalen in het bedrijf kunnen gebruikt worden om alle medewerkers goed te informeren over het nieuwe beleid (bijv. via het personeelsblad, werkoverleg en mededelingenbord).
Beleid en protocollen krijgen het meeste draagvlak als verschillende medewerkers uit alle lagen van een bedrijf, de ondernemingsraad en eventueel een bedrijfsjurist hierover kunnen meedenken.