Alcohol-, drugs-, en medicijnbeleid (ADM-beleid)

Alcohol-, drugs- en medicijngebruik op het werk is niet bij wet verboden. Een bedrijf kan wel regels opstellen over het verbod op onder invloed zijn van middelen onder werktijd, het gebruik vóór aanvang van het werk en bezit van middelen op de werkvloer.

Waarom een ADM-beleid?

Met een duidelijk ADM-beleid geeft een bedrijf aan zich verantwoordelijk te voelen voor het welzijn en veiligheid van alle werknemers en geeft daarmee vorm aan goed werkgeverschap. Een ADM-beleid kan alcohol-, drugs- en medicijngebruik bespreekbaar maken.

Voordelen korte termijn:

  • Verbetering van de veiligheid en kwaliteit van het werk
  • Verhoging van de productiviteit

Voordelen lange termijn:

  • Verbetering van de sfeer en de gezondheid van de werknemers
  • Betere gezondheid van medewerkers

Wat staat er in een ADM-beleid?

Als binnen een bedrijf samen wordt gewerkt aan een compleet ADM-beleid, gaat daar een preventieve werking van uit.

Een ADM-beleid houdt meer in dan het vaststellen van ‘regels bij overtreding’. Het bevat:

  • Algemene uitgangspunten: motivatie en achtergronden van het beleid
  • Preventie: wat doet het bedrijf aan voorlichting, scholing, bewustwording, ‘vroegsignalering’ en verwijzing naar (laagdrempelige) hulp
  • Regels: nader uitgewerkt wat wel en niet mag, bijvoorbeeld tijdens bedrijfsborrels
  • Begeleiding: signalering, doorverwijzing en begeleiding door deskundigen
  • Correctie: disciplinaire maatregelen bij overtreding, toezicht en controle
  • Evaluatie: beoordeling van de effectiviteit van het beleid

Draagvlak creƫren

Een belangrijke voorwaarde voor draagvlak van het ADM-beleid is dat vanuit verschillende functies mensen betrokken worden bij het opstellen en implementeren. Denk hierbij aan: Raad van Bestuur, (Centrale) Ondernemingsraad, HR, Juridische zaken, Communicatie en Opleidingen.

Zelf aan de slag

De Handreiking Alcohol-, drugs- en medicijnbeleid ondersteunt u bij het opstellen van beleid over alcohol-, drugs- en medicijngebruik (ADM-beleid) binnen uw organisatie.

Naar de handreiking

Hulp nodig?

Bedrijven wachten vaak met het opstellen van ADM-beleid tot er een incident heeft plaatsgevonden. Bedrijven die wel aan de slag gaan, hebben vaak moeite om draagvlak te creëren. Het Trimbos-instituut ondersteunt bedrijven bij het opstellen van ADM-beleid met advies en training op maat.

Bekijk het aanbod

Handreiking Alcohol-, drugs- en medicijnbeleid

Het Trimbos-instituut heeft in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een Handreiking Alcohol-, drugs- en medicijnbeleid (ADM-beleid) ontwikkeld voor organisaties die aan de slag willen met het opstellen van een ADM-beleid. 

Zie ook: Kamerbrief over Gezond en Veilig Werken over stand van zaken beleidsvoornemens alcohol en drugs op de werkplek en aanbieding handreiking ADM-beleid.

BNR: Verslaving op de werkvloer
Er bestaat een reële kans dat je een collega hebt met een alcohol- of drugsprobleem. Hoe merk je dat. Moet je daar iets mee? En zo ja, wat dan? Maddy Blokland beantwoordt vragen hierover bij BNR.
Beluister de uitzending
Radio 1: Drank, drugs en arbeid
Radio 1 besteedt aandacht aan het gebruik van drank, drugs en medicijnen, voor, tijdens en na werktijd. Maddy Blokland beantwoordt prangende vragen:
Beluister het item