In Charge

In Charge is een lespakket voor leerlingen vanaf 16 jaar. De interventie is gericht op het trainen van zelfcontrole waardoor jongeren beter in staat zijn verleidingen (zoals middelengebruik) te weerstaan.

In charge bestaat uit vier lessen en een applicatie voor de Smartphone: de 7-days challenge. Tijdens de lessen denken leerlingen na over verleidingen en de risico’s van verschillende gevaarlijke verleiders, zoals alcohol. De leerlingen leren wat het belang is van wilskracht en op welke manier je wilskracht kunt trainen. Zij gaan zelf de slag met het trainen van hun zelfcontrolevaardigheden.

De lessen zijn geschikt voor zowel leerlingen van de bovenbouw van het VO (HAVO/VWO) als voor de eerste twee leerjaren van het MBO (niveau 3 & 4). Het lespakket kan door scholen worden ingezet na het volgen van een verplichte docententraining.

Tijdens deze train de trainer bijeenkomst worden preventieprofessionals getraind voor de uitvoering van deze docenteninstructie.

In Charge kan ook worden uitgevoerd in combinatie met de ouderavond Help, mijn kind gaat uit (bovenbouw MAVO/HAVO/VWO). Deze ouderavond is voor ouders van pubers van 15 jaar en ouder. 

Preventieprofessionals met trainingservaring. 

Na het volgen van deze training kunt u de docenteninstructie In Charge zelf gaan geven aan mentoren/docenten in de bovenbouw van het VO (HAVO/VWO) en in de eerste twee leerjaren van het MBO (niveau 3 & 4).

In Charge kan ook worden uitgevoerd in combinatie met de ouderavond Help, mijn kind gaat uit (bovenbouw MAVO/HAVO/VWO). 

Duur
3 uur (10.00 – 13.00 uur)
Prijs
€ 45,00
Trainer
Liesbeth Naaborgh, lnaaborgh@trimbos.nl

Meer trainingen